Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Masshantering i projekt E4 Förbifart Stockholm

För att bygga E4 Förbifart Stockholm behöver stora mängder berg- och jordmassor tas bort. Nedan beskriver vi hur vi arbetar med masshantering inom projektet.

Masshantering

Massorna från E4 Förbifart Stockholm kommer till användning i projektet eller i andra infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen.

Massorna

Massorna från projektet kommer antingen från arbete ovan jord (de kallas ovanjordsmassor) eller från sprängningar i tunnlarna (tunneldrivningen, de kallas tunnelberg). Totalt kommer hela projektet generera 24 miljoner ton bergmassor. Av dessa massor är 19 miljoner ton tunnelberg. Det är 10 gånger mer än vad som ryms i Globen. Hälften av allt tunnelberg ska fraktas sjövägen.

Miljöperspektiv

Det finns två anledningar till att vi väljer att frakta stora delar av massorna till sjöss. Den ena anledningen är att vi vill minska lastbilstransporterna, för att spara på miljön och kulturarven som vi behöver passera – till exempel världsarvet kring Drottningholms slott. Att frakta på sjön är ett både miljövänligt och effektivt sätt, då det ryms lika mycket bergmassor på ett enda fartyg som det ryms på cirka 80–100 normalstora lastbilar. Den andra anledningen är att arbetena sker i naturreservat där vägförbindelserna är begränsade. 

Återanvändning av massorna i projekt E4 Förbifart Stockholm

Totalt behövs det 1–1,3 miljoner ton krossat berg för att bygga alla vägar inom projektet E4 Förbifart Stockholm. Det utgör ungefär 7–8 procent av den totala volymen av massorna som vi spränger ut. Vi kan spara mycket på att återanvända massorna, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Till exempel blir transporterna av bergmassor färre och kortare.

Tillfällig hamn, Sätra

Återanvändning av massorna i andra infrastrukturprojekt

De massor av krossat berg som inte behövs i projektet, säljs vidare till externa entreprenörer som använder dem i andra infrastrukturprojekt, till exempel i Mälardalen. I samband med köpet övergår ansvaret för användningen av bergmassorna till entreprenörerna.  

Några av dessa infrastrukturprojekt är: Infartsparkering Salem/Rönninge, gång-och cykelväg längs med Huddingevägen, trafikplats Vega på väg 73, Högmora Huddinge (bostadsprojekt) och Igelsta (bostadsprojekt) samt Södra Porten i Botkyrka (handelsplats med industri och kontor).

Från fast berg till krossprodukt

Bergmassor transporteras bort på transportband i tunnel.

Efter det att en salva sprängts ventileras tunneln, och högen med bergmassor sköljs med vatten för att binda dammet. 
De bergmassor som ska transporteras bort med fartyg måste först krossas till en storlek på 0-150 mm, för att kunna läggas på transportbandet. Från hamnen skeppas massorna sedan till mottagningshamn för att antingen lastas om till lastbil eller förädlas ytterligare.

De massor som ska transporteras bort med lastbil krossas istället hos den entreprenör som har köpt massorna. Det finns olika mottagningsplatser runt om i regionen att välja på. 

Övriga transporter kopplat till masshanteringen och arbetet

Förutom att berg behöver transporteras från arbetsplatsen, behöver det också transporteras material till arbetsplatsen. Det handlar om spont vilket är metallplattor för att hålla jord och vatten på plats. Vidare betong och armeringsjärn som är skelett vid gjutning av betongen. När vi spränger fram tunnlar i berget behövs också sprutbetong, förstärkningsbultar, injekteringscement, utrustning för el, vatten och avlopp och ventilation. Materialet till arbetsplatserna körs med färja eller via ordinarie vägnät.

Om du vill läsa mer:

Läs den fullständiga masshanteringsplanen här (pdf-fil 1,62 MB, öppnas i nytt fönster)