Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Material och kemiska produkter

Förbifart Stockholm strävar efter att minimera miljöpåverkan från farliga ämnen i de kemiska produkter, material och varor som vi använder. Det är ett led i vårt arbete med att skapa giftfria och resurssnåla kretslopp och uppnå miljömålet Giftfri miljö.

Vid byggnation av ny infrastruktur hanteras och används stora volymer av material, varor och kemiska produkter. Många av de ämnen som används kan vara farliga för naturen eller för dem som arbetar med produkterna. Det är därför viktigt att ha stor kunskap och kontroll över de produkter som används.

I samband med upphandling av entreprenörer ställer vi krav på vilka produkter som får användas i våra anläggningar. Vi ställer även krav på valet av kemikalier och alla kemikalier som används är granskade av Trafikverkets granskningsfunktion. Vårt mål i detta arbete är att minimera miljöpåverkan både på kort och lång sikt.