Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skydd av kulturmiljöer

Att skydda och vårda kulturmiljön är en nationell angelägenhet och det ansvaret delar vi alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.

Att Förbifart Stockholm till största delen går i tunnel är den enskilt största åtgärden för att bevara de kulturvärden som finns längs sträckan. Därmed belastas inte naturen i samma utsträckning som om vägen skulle gå i ytläge hela sträckan.

För att värna de natur- och kulturvärden som finns i närheten av Förbifart Stockholm kommer Trafikverket också att vidta olika åtgärder för att minimera de skador och störningar som vägen kan orsaka.

Länsstyrelsen kan besluta om att bilda kulturreservat i värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan områdets alla natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas – byggnader, anläggningar, fornlämningar och marker men också värden som består av verksamheter och traditioner.

Trafikverket arbetar i dialog med länsstyrelser och kommuner för att utforska och utforma motorvägen på ett sätt som tar tillvara på kulturmiljöns värden.