Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gröna insatser där vi bygger

För att värna om de naturvärden som finns i närheten av Förbifart Stockholm vidtar vi olika åtgärder för att minimera skador och störningar som vägen kan orsaka. I de områden vi passerar och i viss mån påverkar gör vi även kompensationer för miljön.

Länsstyrelsen beslutar om att bilda naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Naturreservaten är av varierande storlek, från till ytan små geologiskt eller botaniskt intressanta platser till större variationsrika områden.

Kompensationsåtgärder i natur- och kulturreservat

Förbifart Stockholm kommer att beröra fem naturreservat. Vi kommer att göra flera åtgärder för att kompensera och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i berörda reservat. Vi har också tagit fram planer på hur de natur- och kulturreservat som kommer att beröras av bygget ska återställas när Förbifart Stockholm är klar. Läs mer här