Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ritningar, linjal, miniräknare och penna

När vi planerar

Planering av stora infrastrukturprojekt är en lång och tidskrävande process som styrs av Väglagen och Miljöbalken. Nedan beskrivs några milstolpar i denna process där beslut och villkor erhållits för att kunna påbörja byggskedet.

Planeringsskedet

Under denna process slogs Vägverket och Banverket ihop till ett Trafikverk år 2010.

Förstudie

 • Arbetet inleddes 2001.
 • Länsstyrelsen i Stockholm fattade beslut om betydande miljöpåverkan 2002.

Vägutredning

 • Utställning av vägutredning 2005.
 • Länsstyrelsen godkände Miljökonsekvensbeskrivningen.
 • Vägutredningen ligger till grund för Regeringens tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken.

Regeringens tillåtlighet

 • Regeringen ger tillåtlighet till projektet 2009 med vissa villkor.

Arbetsplan

 • Arbetsplanen ställdes ut 2011 och kompletterades 2013 efter inkomna yttranden.
 • Länsstyrelsen beslutade även här om betydande miljöpåverkan.
 • Trafikverkets planprövning fastställde arbetsplanen 2013.
 • Trafikverkets beslut överklagades till regeringen.
 • Regeringen avslog samtliga överklaganden och arbetsplanen vann laga kraft 2014.
 • Regeringens beslut överklagades till Högsta Förvaltningsdomstolen som undanröjde klagan i beslut 2015.

Tillstånd hos mark- och miljödomstolen

För att kunna leda bort grundvatten från tunnlarna och för att få bygga temporära Hamnar för utlastning av berg krävs tillstånd enligt Miljöbalken. Följande delar behandlades i domstolen:

 • Grundvattenbortledning
 • Tre temporära hamnar (Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv)
 • Edeby Ekhage (Natura 2000-område)

Mark- och Miljödomstolen gav tillstånd och villkor i dom 2104. Beslutet överklagades till Mark- och Miljööverdomstolen. Dom med villkor meddelades från Mark- och Miljööverdomstolen 2015. Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd varför domen från 2015 står fast.

Läs hela dokument i projekt Förbifart Stockholm