Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om E4 Förbifart Stockholm-projektet

En enklare och snabbare resa, antingen du väljer att åka bil eller kollektivt.

E4 Förbifart Stockholm – en del av ett större regionalt utvecklingspaket

E4 Förbifart Stockholm är en del av Stockholmsöverenskommelsen, en trafiksatsning på 100 miljarder kronor som knyter ihop nya spår och vägar hela Storstockholm. Tillsammans med en komplett yttre tvärled skapas nya linjer som knyter ihop vägnätet och kollektivtrafiksystem som tillsammans:

  • Bidrar till hela regionens utveckling genom att binda samman flera av de regionala stadskärnorna.
  • Knyter ihop norr och söder under Mälaren
  • Minskar sårbarheten i trafiksystemet
  • Skapar nya möjligheter att resa kollektivt
  • Skapar en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad

Ny nord-sydlig förbindelse

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Idag finns bara en större väg när du ska passera staden eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm.

Transportsystemet i regionen är sårbart på grund av att det bara finns en nord-sydlig förbindelse. Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel.

Projektet har pågått sedan 2006. De första åren låg fokus på planering, organisation, undersökningar och ansökningar om olika tillstånd. Efterhand startade det omfattande projekteringsarbetet som fortsätter i olika delar. Projektet är uppdelat i flera delprojekt och byggentreprenaderna handlas upp och bygget startas successivt. Förberedande byggarbeten inleddes 2015. Arbetet påbörjades 2016 med de första tunneldelarna i söder. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030.

Tunnelbygget skonar natur- och kulturvärden

För att skona viktiga natur- och kulturvärden går vägen långa sträckor i tunnel, men det kostar mer. E4 Förbifart Stockholm beräknas kosta cirka 37,7 miljarder kronor i 2017 års prisnivå.

Trafikplatserna ovan mark

Genom att Förbifart Stockholm i huvudsak går i tunnel påverkas stads- och landskapskaraktären så lite som möjligt. Främst märks leden vid de sex trafikplatserna där Förbifart Stockholms tunnlar ansluter till befintligt vägnät på ytan.