Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om E4 Förbifart Stockholm-projektet

E4 Förbifart Stockholm knyter ihop länet och skonar viktiga natur- och kulturvärden eftersom sträckan till största del går i tunnel. För dig som trafikant innebär den nya vägen en enklare och snabbare resa, oavsett du väljer att åka bil eller kollektivt.

Ny nord-sydlig förbindelse som minskar sårbarheten i stockholmstrafiken

E4 Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och binder samman de norra och södra delarna i Stockholms län. Idag finns bara en större väg när du ska passera staden eller ta dig genom länet från norr till söder; Essingeleden som går rakt genom Stockholm.

Att det bara finns en nord-sydlig förbindelse gör transportsystemet i regionen sårbart. E4 Förbifart Stockholm minskar sårbarheten, binder samman länet och avlastar Essingeleden och innerstan. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Vi planerar att kunna öppna anläggningen för trafik 2030.

Tunnelbygget skonar natur- och kulturvärden

Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel med varsitt tunnelrör i vardera färdriktning. Genom att vi bygger E4 Förbifart Stockholm i tunnel kan vi skona viktiga natur- och kulturvärden som finns längs sträckningen och påverka stads- och landskapskaraktären så lite som möjligt. Det handlar till exempel om Sätra naturreservat, Mälaren, världsarvet Drottningholms slott och Hansta naturreservat.

Ovan jord kommer du främst att märka av leden vid de sex trafikplatser där E4 Förbifart Stockholms tunnlar ansluter till det befintliga vägnätet. När tunnlarna är färdiga kommer vi ha sprängt ut bergmassor som motsvarar volymen på 11 Globen.

Att bygga vägen i tunnel kostar mer. E4 Förbifart Stockholm beräknas kosta cirka 37,7 miljarder kronor i 2017 års prisnivå.

En av världens längsta motorvägstunnlar

E4 Förbifart Stockholm blir en av världens längsta motorvägstunnlar. Tunneln och de högteknologiska säkerhetssystemen som installeras i den motsvarar Norra och Södra länken, Essingeleden, Norrortsleden och Muskötunnel tillsammans. Med de tekniska systemen i E4 Förbifart Stockholm fördubblas mängden teknisk utrustning i Stockholms väganläggningar.

En del av ett större regionalt utvecklingspaket

E4 Förbifart Stockholm är en del av Stockholmsöverenskommelsen, en trafiksatsning på 100 miljarder kronor som knyter ihop nya spår och vägar hela Storstockholm. Tillsammans med en komplett yttre tvärled skapas nya linjer som knyter ihop vägnätet och kollektivtrafiksystem som tillsammans:

  • Bidrar till hela regionens utveckling genom att binda samman flera av de regionala stadskärnorna.
  • Knyter ihop norr och söder under Mälaren
  • Minskar sårbarheten i trafiksystemet
  • Skapar nya möjligheter att resa kollektivt
  • Skapar en gemensam arbets-, bostads- och servicemarknad