Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

BIM-modell (byggnadsinformationsmodellering), Lovö

BIM – framtidens arbetssätt

Trafikverket använder BIM (byggnadsinformationsmodellering), vilket förenklar informationshanteringen i ett byggprojekt. BIM innebär att stora informationsmängder samlas och åskådliggörs i digitala 3D-modeller, databaser eller i annan digital form.

Om BIM

BIM är en naturlig del av den digitalisering som sker i samhället och har blivit allt vanligare i anläggningsbranschen. Med hjälp av BIM går det att visualisera och samla information om en hel anläggning, från planeringsskede till färdig anläggning. Det effektiviserar arbetet, skapar högre kvalitet och medför på sikt besparingar.

Effektivare arbetssätt

All relevant information om ett projekt lagras i databaser och digitala 3D-modeller via en gemensam it-plattform, vilket underlättar exempelvis samordning och kommunikation. Detta minskar användningen av traditionella dokument, vilket medför enklare strukturer och effektivare arbete. Lättillgänglig information leder även till bättre kommunikation mellan medarbetarna genom hela byggprocessen.

Lägre kostnader

Användningen av BIM minskar kostnaderna eftersom information kan återanvändas i projektets olika skeden. Dessutom underlättas arbetet med planering, bedömning av materialåtgång och uppföljning. Eftersom en stor del av projekteringen utförs med digitala 3D-modeller behövs inga traditionella ritningar, vilket även minskar kostnaderna på sikt.

Högre kvalitet

Digitala 3D-modeller ger möjlighet till effektiv samordning och minskar risken för kollision mellan olika byggdelar. Detta gör att man kan bygga en säkrare anläggning genom att upptäcka eventuella fel och brister i ett tidigt skede. I drift- och underhållsskedet kan samma information återanvändas, struktureras och uppdateras på ett enklare sätt med hjälp av databaser och modeller.

Hur Trafikverket arbetar med BIM i projektet E4 Förbifart Stockholm?

BIM har tillämpats på olika sätt i projektet Förbifart Stockholm sedan 2012. Initialt upprättades en projektövergripande strategi för BIM-arbetet, och den skapade grunderna för fortsatt tillämpning för projektering, upphandling och byggande.

I projektet tillämpas BIM bland annat vid insamling och presentation av förutsättningar för byggandet. BIM används även när metoder för anläggningars utformning väljs, när entreprenader upphandlas och när bygghandlingar tas fram. BIM är även användbart för samordning av information mellan olika aktörer i projektet, insamling av produktionsdata och smidig överlämning från byggskede till drift- och underhållsskede.

BIM-bordet ger BIM ett nytt format

På Lovö finns ett så kallat BIM-bord vilket består av en högupplöst 65-tums touchskärm monterad liggande i ett bordsliknande stativ. Skärmen är kopplad till en dator som är utrustad med Windows-operativsystem och de programvaror som projektet använder. Bordet är placerat på en öppen yta och fungerar som mötesplats för såväl projektmedlemmar som besökare. Projekt Förbifart Stockholm har arbetat med BIM sedan 2012, men BIM-bordet är ett nytt format för granskning och användande av BIM. Huvudsyftet med att köpa BIM-bordet var att tillgängliggöra 3D-modellerna i ett nytt format. Programvaran som används är Autodesk Navisworks – där ingenjörer och byggnadsarbetare får en heltäckande översikt över alla modeller och data samt möjligheten att granska projektet tillsammans.

BIM-bordet används dagligen av Trafikverkets projektmedlemmar på Lovö. Allt ifrån BIM-modeller till dokument och kontraktshandlingar hanteras. Veckovis hålls även ett informations-och utbildningstillfälle vid bordet ("Veckans Touch") där den senaste BIM-modellen presenteras, med aktuell tunnelframdrift, senaste inmätningar och nya funktioner. Dessa möten brukar vara mycket uppskattade och har visat sig vara ett bra forum för att diskutera nya idéer och möjligheter i modellerna.

I dagsläget finns det BIM-bord endast på Lovökontoret, men intresset från övriga delar i projektet är stort och i framtiden ser vi säkert fler.