Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I bilden visas två cyklister på en gång- och cykelväg. På sidan om vägen är det en grön gräsmatta.

Gång- och cykeltrafik i E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm bygger gång- och cykelvägar till nya knutpunkter för kollektivtrafiken. Det gör vi för att skapa bättre möjligheter för att kunna byta mellan cykel och kollektivtrafik som kommer erbjuda tvärförbindelser i helt nya sträckningar.

Här bygger vi nya gång- och cykelvägar mellan Häggvik och Kungens kurva

E4 Förbifart Stockholm bidrar med nya och förbättrade gång- och cykelvägar, broar och tunnlar. Till exempel blir Skärholmen, Lovö och Vinsta nya bytespunkter som gör det enklare att byta färdmedel och ta sig vidare med lokala eller andra kollektiva färdmedel.
 

Klart - de här gång- och cykelvägarna har vi byggt/byggt om:

 • Ny gång- och cykelbro mellan Skärholmen och Kungens kurva (klar 2016)
 • Vi har byggt en ny gång- och cykelväg längs med Akallalänken från Hästa Gård till Hjulsta (klar 2018). Den sista biten fram till E18, är i dagsläget ett provisorium och kommer att byggas klar i samband med att vi bygger den så kallade Akallalänken södra, den södra delen av Akallalänken som kommer att gå på bro över E18 till Tensta. (Planerad byggstart 2022.)
 • Förbättrad gång- och cykelpassage (tunnel) mellan Skärholmen och Kungens kurva (klar 2021)
 • Förlängd gång- och cykelväg mellan cykelpassagen och Heron City (klar 2021)


På gång - de här nya gång- och cykelvägarna är vi igång med att bygga:

 • Förlängd gång- och cykelväg mellan Heron City och Månskärsvägen (klar 2023)
 • Ny passage under Färentunavägen för ökad säkerhet för gång- och cykeltrafik (klar 2023)
 • Ny gång- och cykelväg längs med Ekerövägen från Lindö till Nockeby (klar 2023)
 • Nya gång- och cykelbroar över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen samt en gång- och cykeltunnel under Bergslagsvägen för en säkrare gång- och cykeltrafik i Vinsta. (klar 2023)
 • I Hjulsta bygger vi om gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga (klar 2022)
 • Vi kommer att bygga en ny gång- och cykelpassage under Vålbergabron på Järvafältet (klar 2022)

Karta som visar var vi bygger nya gång- och cykelvägar och gör tillfälliga omledningar när vi bygger E4 Förbifart Stockholm.

Innan vi bygger planerar vi:

 • för att du ska komma fram på ett säkert sätt bygger vi nya gång- och cykelvägar som är separerade från biltrafiken. På vissa sträckor av gång- och cykelvägarna har vi även separerat fotgängare och cyklister från varandra.
 • för att hitta bra och säkra trafiklösningar för alla trafikanter. Barn, gamla eller personer med funktionsnedsättningar ska också kunna ta sig fram tryggt och säkert på våra gång- och cykelvägar. Ibland måste alla samsas på en begränsad yta och då behöver vi visa hänsyn till varandra, genom att till exempel anpassa hastigheten, färdas på rätt sida av gång- och cykelvägen och stanna för rött. Ibland måste våra lösningar bli en kompromiss mellan de olika behoven som finns. 
 • och samarbetar ofta med en kommun eller någon annan aktör. Det kan till exempel vara att vi bygger enligt kommunens detaljplan eller enligt andra önskemål och behov som våra samarbetspartners kan ha. Hur vi bygger anpassas även till de lagar, regler och förordningar som gäller. Det gör vi för att få så trygga, säkra och effektiva lösningar som möjligt för er trafikanter.