Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket planerar att söka tillstånd för skyddsinfiltration enligt kapitel 11 i miljöbalken i områden längs E4 Förbifart Stockholms norra tunneldelar.

Samråd för E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket planerar att söka tillstånd för skyddsinfiltration enligt kapitel 11 i miljöbalken i områden längs E4 Förbifart Stockholms norra tunneldelar. Samrådet har avslutats - Läs Samrådsredogörelsen här!

Nu kan du läsa Samrådsredogörelsen

Här hittar du Samrådsredogörelsen, som även finns på sidan Dokument under rubriken Aktuella dokument.

Vad händer i samrådsprocessen nu när Samrådsredogörelsen är klar?

Samrådsredogörelsen är skickad till Länsstyrelsen som utifrån den bedömer om samrådet kan avslutas eller om samrådsprocessen bör fortsätta i ett nytt så kallat avgränsningssamråd. Samrådsredogörelsen är ett viktigt underlag till ansökan och följer med ända till det beslutas om tillstånd.

När ansökan väl är inlämnad kan du som privatperson begära ut den och ge dina synpunkter då också.

Samrådet ägde rum mellan den 9 december 2019 och 8 januari 2020

Trafikverket har idag tillstånd enligt en miljödom att infiltrera vatten inom ett så kallat påverkansområde för E4 Förbifart Stockholm. Trafikverket planerar att ansöka om tillstånd att infiltrera vatten inom fyra nya områden längsmed tunneln mellan Lambarfjärden och Lunda. Syftet med infiltrationen är att begränsa grundvattenavsänkning och skydda grundvattenberoende skyddsobjekt med en mer effektiv skyddsinfiltration. 

För att kunna bedriva skyddsinfiltration i närheten av tunnlarna, utan att det leder till inläckage av grundvatten över tillåtna värden, så behöver nuvarande värden höjas. Trafikverket bedömer det inte möjligt att täta tunnlarna till i tillståndet angivna värden inom alla tunneldelar på den aktuella sträckan.

Trafikverket planerar därför att även söka tillstånd för ökat inläckage av grundvatten till vissa tunnelsträckor. Ansökan avser de tunnlar som sträcker sig mellan Lunda och Lambarfjärden i nordvästra Stockholm, i Stockholm och Järfälla kommuner.

Vad är skyddsinfiltration?

Infiltration innebär att man tillför vatten till ett grundvattenmagasin genom en brunn. Syftet med infiltration är att motverka grundvattensänkning. Infiltration av rent vatten är en vanlig och vedertagen skyddsåtgärd när man bygger under jord.

På våra sidor om geologi kan du läsa mer om hur vi jobbar med berget när vi spränger tunnlar.

Här hittar du mer information!

Samtliga samrådshandlingar ligger publicerade på sidan Dokument under fliken Aktuella dokument i högermenyn.