Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket planerar att söka tillstånd för skyddsinfiltration enligt kapitel 11 i miljöbalken i områden längs E4 Förbifart Stockholms norra tunneldelar.

Samråd för E4 Förbifart Stockholm

Trafikverket planerar att söka tillstånd för skyddsinfiltration enligt kapitel 11 i miljöbalken i områden längs E4 Förbifart Stockholms norra tunneldelar. Information om pågående ansökan uppdateras löpande.

Nu kan du läsa beslut från Länsstyrelsen!

Den 25 mars beslutade Länsstyrelsen att den planerade vattenverksamheten gällande påbyggnadstillstånd, alternativt villkorsändring, avseende höjda inläckagevillkor till en del av E4 Förbifart Stockholm och infiltration av grundvatten i Stockholms kommun kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Här hittar du Beslutet från Länsstyrelsen, som även finns på sidan "Dokument" och under rubriken Aktuella dokument.

Vad händer i samrådsprocessen just nu? 

Beslut från Länsstyrelsen innebär inte ett beslut om ny miljödom utan beskriver hur Trafikverket ska jobba vidare med ansökan om ny eller förändrad miljödom. Trafikverket jobbar nu vidare med att ta fram handlingar till kommande ansökan som ska lämnas in till Miljödomstolen. När ansökan väl är inlämnad till Miljödomstolen kan den begäras ut och det finns möjlighet att även lämna sina synpunkter på ansökan.

Samrådsredogörelsen - resultatet av Samrådet

Samrådsredogörelsen skickades till Länsstyrelsen den 19 februari som utifrån den bedömer om samrådet kan avslutas eller om samrådsprocessen bör fortsätta i ett nytt så kallat avgränsningssamråd. Samrådsredogörelsen är ett viktigt underlag till ansökan och följer med ända till det beslutas om tillstånd. Här hittar du Samrådsredogörelsen, som även finns på sidan Dokument under rubriken Aktuella dokument.

Samrådet ägde rum mellan den 9 december 2019 och 8 januari 2020

Trafikverket har idag tillstånd enligt en miljödom att infiltrera vatten inom ett så kallat påverkansområde för E4 Förbifart Stockholm. Trafikverket planerar att ansöka om tillstånd att infiltrera vatten inom fyra nya områden längsmed tunneln mellan Lambarfjärden och Lunda. Syftet med infiltrationen är att begränsa grundvattenavsänkning och skydda grundvattenberoende skyddsobjekt med en mer effektiv skyddsinfiltration. 

För att kunna bedriva skyddsinfiltration i närheten av tunnlarna, utan att det leder till inläckage av grundvatten över tillåtna värden, så behöver nuvarande värden höjas. Trafikverket bedömer det inte möjligt att täta tunnlarna till i tillståndet angivna värden inom alla tunneldelar på den aktuella sträckan.

Trafikverket planerar därför att även söka tillstånd för ökat inläckage av grundvatten till vissa tunnelsträckor. Ansökan avser de tunnlar som sträcker sig mellan Lunda och Lambarfjärden i nordvästra Stockholm, i Stockholm och Järfälla kommuner.

Vad är skyddsinfiltration?

Infiltration innebär att man tillför vatten till ett grundvattenmagasin genom en brunn. Syftet med infiltration är att motverka grundvattensänkning. Infiltration av rent vatten är en vanlig och vedertagen skyddsåtgärd när man bygger under jord.

På våra sidor om geologi kan du läsa mer om hur vi jobbar med berget när vi spränger tunnlar.

Här hittar du mer information!

Samtliga samrådshandlingar ligger publicerade på sidan Dokument under fliken Aktuella dokument i högermenyn.