Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnlarna i Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm blir en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö, drygt 18 km av sträckans 21 km går i tunnel. Tunnlarna kommer att utformas så att resan ska bli säker och trygg.

Mer än bara en tunnel

E4 Förbifart Stockholm i genomskärning
E4 Förbifart Stockholm går som djupast 70 meters under jord. Grafik: Tomas Öhrling

Tunnlarna utformas med två separata tunnelrör med  vardera tre körfält i respektive riktning. Den längsta tunneln mellan Kungens kurva och Lunda blir 16,5 km lång. Norr om Hjulsta går en kortare tunnel på 1,8 km under Järvafältet.

När tunnlarna har borrats och sprängts ut ska de inredas. Vägbanor och väggar ska byggas och tekniska system installeras och testas. En stor trafikled i tunnel är en komplicerad anläggning som behöver system för elförsörjning, ventilation, övervakning och trafikstyrning. Vissa anläggningar placeras helt under jord och andra har delar som syns ovan mark.

En säker tunnel

Trafiksäkerheten är i fokus i arbetet med att utforma tunnlarna i Förbifart Stockholm. Utformningen bidrar till att förebygga olyckor och till att tunneln både blir trygg och attraktiv att färdas i. Tunnlarna förses med hjälptelefoner, övervaknings-, informations- och trafikstyrningssystem, brandlarm och brandbekämpningssystem och det är tätt mellan utrymningsvägarna. 

Så bygger vi tunnlarna

Det kommer att ta cirka 10 år att bygga E4 Förbifart Stockholm. För alla som bor och arbetar i ledens omgivning kan det kännas som en lång tid, men det byggs inte utmed hela sträckan hela tiden. Om tunneln skulle byggas enbart från sina mynningar skulle bygget ta mycket lång tid. Därför kommer arbetet med Förbifart Stockholms huvudtunnel att drivas från sju olika ställen. Huvuddelen av arbetet utförs i tunnlar djupt nere i berget.

När Förbifart Stockholm byggs måste krossat berg från bergtunnlarna tas omhand på ett effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter kommer tre tillfälliga hamnar att anläggas: en vid Sätra varv och två på Lovö. Därifrån kommer cirka hälften av alla bergmassor att transporteras bort med pråmar till tillfälliga mottagningsplatser.

Läs mer om masshantering