Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så bygger vi tunnlarna

E4 Förbifart Stockholm går i huvudsak genom berg av god kvalitet. Ändå tätas berget först genom så kallad förinjektering med cementbaserat tätningsmedel innan sprängning. På så sätt hindrar man att grundvatten tränger in i tunneln och att grundvattenytan sänks. Därefter sprängs själva tunneln ut med traditionell borra-och-spräng-teknik.

Att spränga och bygga en tunnel kallas att driva tunnel, eller tunneldrivning. Tunneln drivs framåt i cykler med sju moment i varje cykel. Genom att upprepa momenten driver vi tunneln framåt, 5-15 meter per vecka.

Tunneldrivning – sju steg genom berget

1. Borrning för injektering

För att undvika vattenläckage tätar vi bergets naturliga sprickor. Det kallas injektering. 

Illustratör: Tomas Öhrling 2015

I en krans runt tunneln borras cirka 20-25 meter långa hål snett framåt i berget. En blandning av cement och vatten pressas under högt tryck in i borrhålen och vidare ut i bergets sprickor. Cementen härdar och på det här viset tätas berget runt den blivande tunneln. Ett vattenläckage kan påverka både tunnel och omgivning.  

2. Borrning

Illustratör: Tomas Öhrling 2015

I nästa steg borrar vi själva spränghålen. Med hjälp av en datoriserad borrigg får borrhålen exakt rätt position och längd.  

3. Laddning

Illustratör: Tomas Öhrling 2015

Vi laddar hålen med sprängmedel som pumpas in i borrhålen med hjälp av ett laddningsfordon. Sprängmedlet består av flera komponenter som vi blandar i samband med laddningen. Först då blir sprängmedlet explosivt. Laddningarna kopplas samman enligt ett särskilt schema för att detonera i rätt ordning. Med den här styrda sprängningen är det möjligt att spränga försiktigt och skonsamt mot det omgivande berget.  

4. Sprängning 

Illustratör: Tomas Öhrling 2015

Efter laddningen sprängs berget ut. Mängden sprängmedel som används anpassas till till omgivningen. Till exempel är sprängsalvorna mindre i tätbebyggt område. Små sprängsalvor minskar vibrationerna, men gör att tunneldrivningen går långsammare. 

5. Utlastning

Illustratör: Tomas Öhrling 2015

När Förbifart Stockholm byggs måste mer än 19 miljoner ton berg transporteras från bergtunnlarna. De bortsprängda och krossade bergmassorna är en råvara som kommer att användas i bygget av Förbifart Stockholm men också i andra byggprojekt i regionen.

Cirka hälften av bergmassorna från Förbifart Stockholms tunnlar kommer att transporteras bort sjövägen och resten på lastbil.

6. Skrotning

Illustratör: Tomas Öhrling 2015

Vid skrotningen knackar vi bort allt löst berg från tunneltak och väggar. Med hjälp av en hydraulisk hammare gör vi först en mekanisk skrotning. Slutligen görs skrotning för hand.  

7. Förstärkning

Illustratör: Tomas Öhrling 2015

Tunneln förstärks med bergbultar. Behovet av bergförstärkning varierar längs sträckan och beror på bergets kvalitet. Sedan sprutar vi tunnelns väggar och tak med betong. Den förstärkta tunneln kläs sedan in med en innervägg och innertak för att skapa en torr tunnelmiljö.

(Illustratör: Tomas Öhrling, 2015)