Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetare spolar av maskin

Jetinjektering

Jetinjektering är en åtgärd som görs för att tunneln ska kunna sprängas ut på ett säkert sätt, och för att skydda grundvattennivåerna.

Vad är jetinjektering?

Jetinjektering innebär att man borrar hål genom marken ner till berggrunden och fyller på med cement under högt tryck. Åtgärden görs för att tunnelndrivningen ska kunna ske på ett säkert sätt, men även för att skydda grundvattennivåerna. Bilden nedan visar hur jord och markförstärkning med hjälp av jetinjektering går till.

Hur går det till?

Steg 1. Först borrar man ner till den nivån där jetinjekteringen ska börja, oftast ner till berggrunden.

Steg 2. Genom ett munstycke pumpas cementsuspension ut med hög energi, samtidigt som borrsträngen sakta roterar och dras upp.

Steg 3. När jetpelarna har härdat så är jorden och marken förstärkt.

Hur mycker bullrar det?

En viktig del i miljöarbetet är begränsa bullernivåerna. De tunga fordon och arbetsmaskiner som används vi jetinjektering kan ge upphov till störningar.

Vi arbetar ständigt med att störa så lite som möjligt genom olika åtgärder och anpassade arbetsmetoder. Vi ber om överseende med de eventuella störningar som arbetet kan medföra. Det finns riktvärden som styr hur mycket vi får bullra. Av den anledningen kommer vi att göra kontrollmätningar.