Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D-illustration av tunnel

Säkerhet i E4 Förbifart Stockholm

Hur E4 Förbifart Stockholms tunnlar utformas har stor betydelse för trafiksäkerheten. Utformningen bidrar till att förebygga olyckor och att tunneln känns trygg och attraktiv att färdas i.

För att få ett så brett samhällsperspektiv som möjligt när det gäller säkerhetsfrågorna har Trafikverket en rådgivande grupp med aktörer från bland andra Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Polisen, Brandförsvaret, Trafik Stockholm och Länsstyrelsen. Gruppen träffas regelbundet med ambitionen att så tidigt som möjligt hitta bra säkerhetslösningar.

En säker och trygg tunnel

E4 Förbifart Stockholm får två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje rör. Det blir alltså ingen mötande trafik. Utformningen förebygger olyckor men inträffar det trots allt en olycka ska det gå snabbt och enkelt för alla att ta sig ut, även för personer med funktionshinder.

VägAssistans, ambulans och brandförsvaret ska snabbt och enkelt kunna ta sig in. Tunnlarna förses med hjälptelefoner, övervaknings- och trafikstyrningssystem dygnet runt, nödbelysning, brandlarm och släckningssystem. Det kommer även att finnas täckning för mobiltelefon. Utrymningsvägar finns tydligt skyltade med 100 meters mellanrum.

Köer förebyggs med hjälp av detektorer som känner av om hastigheten i tunneln minskar eller om ett fordon stannat. För att undvika okontrollerade körfältsbyten inne i tunneln skyltas avfarter tidigt och tydligt.

Som en del i arbetet med säkerhet och trygghet i E4 Förbifart Stockholms tunnlar genomförs en mängd forskningsstudier som delfinansieras av EU inom området för transeuropeiska transportnät (TEN-T).

 

Ljus och behaglig utformning

Att orientera sig under jord kan vara svårt. Ovan mark orienterar vi oss ofta efter landmärken, när vi kör i tunnlar vägleds vi av vägskyltarna, ljussättningen och avfarternas utformning.

Stor omsorg har lagts på att skapa en tunnel som ska upplevas som varierad. Det ska hela tiden vara lätt att veta var man befinner sig i förhållande till markytan. Det uppnås bland annat genom tydliga vägskyltar och konstnärlig utsmyckning som ska ge en särprägel åt tunnlarnas olika delar och avfarter.