Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kärnborrning i berg

Så går det till att kärnborra

För att spränga fram E4 Förbifart Stockholms tunnlar på ett säkert sätt, kartlägger och bedömer vi berget flera gånger varje dag. Här kan du läsa om en av metoderna för detta – kärnborrning.

En av flera olika metoder som används för att analysera och bedöma bergets kvalitet, är kärnborrning. Metoden innebär att en kärna borras ut ur berget där tunneln ska gå fram. Kärnan berättar om hur det ser ut inuti berget, och hjälper oss att avgöra hur vi ska förstärka och spränga.

Innan projektet startade gjordes provborrningar från markytan, de underlagen tillsammans med proverna från kärnborrningen i tunnelfronten hjälper oss välja vilken metod som ska användas för att förstärka och spränga berget.

Kartläggning av berget – en viktig pusselbit inför sprängning av tunnlarna under MälarenKärnborrlåda
Kärnan som borrats ut från berget läggs i en låda som numreras innan den skickas på analys.

Två som arbetar med geologin och kontrollerar bergets kvalitet i tunnlarna är Mattias Ryttberg och Axel Olsen. De är geologer och jobbar med ingenjörsgeologi. De kartlägger berget som E4 Förbifart Stockholm ska passera genom.

–Anledningen till att vi gör kontroller av berget under Mälaren är en säkerhetsåtgärd eftersom vi vet att inlandsisen och andra stora rörelser har påverkat berget i vissa områden. Bland annat kan inlandsisen orsakat erodering av berg, vilket betyder att isen tagit bort delar av mjukare berg på vissa ställen när den rörde sig fram över landskapet och skapade fördjupningar. Det är i fördjupningarna som vatten sedan har samlats och bildat en sjö, berättar Axel Olsen. Geologerna Axel och MattiasGeologerna Mattias Ryttberg och Axel Olsen kartlägger och kontrollerar berget vid under Mälaren.

Det är ett roligt och omväxlande arbete, berättar Mattias Ryttberg. Vi bedömer och kartlägger berget där tunneln ska gå flera gånger varje dag och det kommer vi att göra fram till att projektet med tunnlarna är klart. Det vi kartlägger är bland annat sprickor och svagare strukturer i berget. Vi kartlägger också vilken bergart det är och vilken förstärkning som behövs. Just här i Sätra är berget en omvandlad gnejs, förklarar Mattias Ryttberg.

–När vi är färdiga med kartläggningen åker vi tillbaka kontoret och sammanställer alla data till den samlade rapporten över bergets kvalitet och stabilitet, säger Axel Olsen.Bergteknikerna borrar ut en kärna ur berget, sk kärnborrningBorrmaskinen borrar sig in i berget och tar ut en kärna av berget. Kärnan skickas sedan på analys så att vi kan ta beslut om vilken förstärkning som ska installeras och hur uttag av berget ska ske. Se hur en tunnel sprängs fram steg för steg här!

 Bergteknikern tar ut en kärn ur berget
Här tar borroperatören ut en borrkärna ur berget.

Genom att borra ut en kärna av berget får vi mer information om hur berget ser ut där tunnel ska gå fram. Den längsta kärnan vi borrat ut var 201 meter.