Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så jobbar vi med berget i den norra delen

E4 Förbifart Stockholms norra tunneldel blir 1,8 kilometer lång och går under Järvafältet norr om Hjulsta. Här gör vi omfattande förstärkning och tätning av berget, då vi har mött utmaningar i att mer vatten än förväntat läckt in.

En naturlig del i arbetsprocessen när man spränger och bygger tunnlar är att göra anpassningar efter variationer i berget. Innan vi börjar arbeta med berget gör vi undersökningar och prognoser över bergets utformning. Det finns alltid osäkerhetsfaktorer kvar då det i regel inte är möjligt att veta i detalj hur det ser ut under marken.

Våra löpande kontroller visade vattenläckage

Vi gör löpande undersökningar av berget i samband med att vi spränger fram tunneln för att kontrollera dess kvalitet. Ju mer vi arbetar med tunneln desto mer kunskap om berget hämtar vi in. Det hjälper oss att anpassa vårt arbetssätt till den naturliga variationen och de osäkerheter som kan dyka upp. De prognoser vi hade inledningsvis skiljer sig dock på sina håll från de förhållanden som berget uppvisar. Det stod under hösten 2018 klart att mer vatten läcker in än vi förväntat.

Därför behöver berget förstärkas och tätas mer omfattande än vi planerade från början.

Vi bromsar för att hitta rätt tätningsteknik

Under våren 2019 valde vi att delvis bromsa takten för att analysera förutsättningar och tekniska lösningar för att spränga fram tunneln. Det här innebär att arbetet tagit lite längre tid än planerat. På delar av sträckan har dock arbetet pågått som vanligt med målet att säkert och tryggt kunna fortsätta med produktionen på bred front.

Arbetet är igång igen

Nu är vi åter igång och har tagit upp arbetet med sprängningar på de delsträckor där vi ser att det är möjligt efter att vi hittat nya sätt att injektera, täta berget, och kontrollera vattenläckage mer noggrant:

–På de sträckor som pausades tidigare har vi utvärderat utförandet och uppgraderat de tekniska lösningarna. Bland annat genom att vi testat andra bruk för tätning av berget, vi har också tätat mer, gjort vattenförlustmätningar och fler inspektioner. Vi har nu valt att gå långsamt framåt med ökad kontroll, säger Niclas Lindqvist, projektledare Tunnel norr.