Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Modell av väg

Exempel på modeller i förfrågningsunderlag

Modellerna nedan är exempel tagna från en av Förbifart Stockholms entreprenader. De omfattar teknikområdena Vägutformning, Vatten och avlopp, Vägarkitektur, El och Konstruktioner.

Modellerna är skapade i olika program, för att de ska gå att kombinera och öppna i samma visningsprogram har vi sparat dem i programoberoende format – de vi kallar projektets utbytesformat - som består av filformaten DWG (2010) och DGN (V8i).

Redogörelse för anläggningsmodell och programtillägg

Till varje modell medföljer en Redogörelse för anläggningsmodell (RFA). Det är ett dokument som kompletterar modellen och bland annat beskriver innehåll och uppbyggnad samt anger originalformat.

För att öppna modellerna i detta exempel krävs det vissa programtillägg - så kallade object enablers. De kan behöva laddas ned och installeras för att all information i modellerna ska bli tillgänglig. Alla programtillägg som behövs för de aktuella modellerna finns listade i tillhörande RFA. Användningen av programtillägg är en av de delar av vårt arbete vi gärna vill ha synpunkter på.

Exempel på modeller

Exemplet nedan innehåller valda delar av ett förfrågningsunderlag, uppdelat i undermappar som sorterats i en trädstruktur. Det ska ge en bild av vilken information som går att hämta ur modellerna och vilket underlag de ger för att utföra kalkyler, hur de kan nyttjas under anbudsarbetet samt vilken kompetens som behövs för att hantera kommande förfrågningsunderlag.

I detta exempel (och i framtida förfrågningsunderlag) gör vi avsteg från ABT 06, standardavtalet för totalentreprenader, då vi inför en inbördes rangordning under punkt 6 - förfrågningsunderlag. Det innebär bland annat att modeller med tillhörande RFA gäller före ritningar i kontrakt, undermapparnas numrering speglar denna rangordning.

Observera att modellerna i detta test bara är exempel, de är inte kvalitetssäkrade och kan innehålla felaktigheter.

Exemplet ligger i en komprimerad mapp som du laddar ned via länken nedan. Spara mappen på din dator och packa upp den. Öppna sedan mappen och dubbelklicka på körmig. Observera att du kan behöva installera programtillägg, object enablers, innan du öppnar modellerna.

Exempel på modeller i ett förfrågningsunderlag, (komprimerad mapp, 282 MB)