Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetare installerar kablar

Entreprenader för installation av tekniska system

E4 Förbifart Stockholm ska vara en modern trafiklösning när den öppnar för trafik och uppfylla krav ställda från trafikanter, fordonsindustri och väghållare. Den byggs med hög säkerhet i utformning och med redundans för säkerhetsfunktioner.

Säkerhet

Till grund för säkerhetsarbetet i Förbifart Stockholm har ett säkerhetskoncept utarbetats med syfte att reducera sannolikheten för olyckor och minska deras konsekvenser. Säkerhetskonceptet innehåller såväl administrativa åtgärder som aktiva tekniska system och inbyggda passiva skyddsåtgärder av olika karaktär. Det skapar ett robust säkerhetssystem som kan hantera tillfälliga störningar, incidenter och större händelser. Två av grundpelarna i säkerhetskonceptet är enkelriktad trafik i separata tunnelrör och principen med självutrymning om en olycka eller brand inträffar.

I konceptet ingår aktiva delar som till exempel fast släcksystem, belysning, brandgasventilation, brandlarm, hjälptelefoner, kameraövervakning, radioinbrytning, tunnelinformationsskyltar, vägvisning och körfältssignaler. Om en trafikolycka, brand eller annan fara uppstår i tunnlarna kommer den berörda sträckan att stängas av temporärt och trafiken ledas om.

Styrning och övervakning

Trafiken i tunnelsystemet styrs och övervakas dygnet runt av Trafik Stockholm, Trafikverkets trafikledningscentral i Stockholm.

En mängd tekniska system hjälper personalen i trafikledningen. Med hjälp av kameror och sensorer kan trafikledarna övervaka trafiken och vid händelser larma och stödja vägassistans, polis eller räddningstjänst. Med systemens hjälp kan trafikledaren även leda och styra trafiken genom att exempelvis sänka hastigheten, stänga körfält eller initiera utrymning av tunnelsystemet.

Trafikledningscentralen övervakar, styr och leder trafik och anläggningar med hjälp av ett nationellt trafikledningsstöd (NTS), som är ett avancerat övergripande operatörsstödsystem.

Driftområden

Anläggningen är indelad i driftområden, vilket är en grundläggande del i säkerhetskonceptet för tunnlarna. Indelningen ger en sektionering av de tekniska systemen som därmed kan begränsa konsekvenserna inom driftområdet vid olycka eller funktionsbortfall. Varje driftområde är cirka 2 000 meter av ett tunnelrör. Sektioneringen ger även en decentraliserad anläggning, vilket effektiviserar installationsarbete och driftsättning.

Ledningskulvert och teknikplatser

Längs med trafikutrymmet finns en ledningskulvert där utrustning för el, tele, data och kommunikation samlas vid teknikplatser.

Eldriftutrymmen och teknikkiosker

All utrustning inom driftområdet är el- och signalanslutna till ett eldriftutrymme via en teknikplats eller en teknikkiosk. Eldriftutrymmen placeras i bergrum intill trafikutrymmet. Vid trafikplatser på markytan är utrustningen placerad i teknikkiosker.