Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Alla fem kontrakt skrivna för entreprenader för installation av tekniska system i E4 Förbifart Stockholm

Under december 2018 och januari 2019 har alla fem kontrakt skrivits under för entreprenader för installation av tekniska system i E4 Förbifart Stockholm, till ett sammanlagt värde av cirka 4 miljarder kronor.

När tunneldrivningen och trafikplatserna är klara startar ca 4 års arbete med att projektera, installera, prova och driftsätta de tekniska system som behövs när tunneln öppnar för trafik 2026.

De fem kontrakten som skrivits under gäller

  • FSE901 Tele, styr- och övervakningssystem
  • FSE902 Elförsörjning, belysning, VVS
  • FSE903 Tunnelventilation
  • FSE904 Trafiksystem
  • FSE905 VA och fast släcksystem

Kontrakt gällande FSE901 Tele, styr- och övervakningssystem

Trafikverket och Siemens mobility Sverige AB skrev fredagen den 30 november 2018 på kontrakt gällande leverans av FSE901 Tele- styr- och övervakningssystem för tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Kontraktssumman är på 802 575 837 kronor.

Kontrakt för FSE902 Elförsörjning, belysning och VVS

Fredagen den 7 december 2018 skrev Trafikverket och Bravida Sverige AB på ett kontrakt gällande leverans av FSE902 elförsörjning, belysning och VVS för E4 Förbifart Stockholm. Kontraktssumman är på 1 596 755 250 kronor.

Kontrakt för FSE903 Tunnelventilation

Onsdag den 9 januari 2019 tecknade Trafikverket kontraktet med Assemblin Ventilation AB för entreprenaden FSE903 Tunnelventilation. Kontraktet har ett ordervärde på 520 miljoner kronor

För Assemblin Ventilations del omfattar uppdraget projektering, installation samt drift och underhåll av ventilation i tunnlar. Bland annat ingår montering av cirka 200 fläktar i och 17 fläktstationer för brand och avgaser samt intern styrning av ventilationen. Uppdraget startar under våren 2019 med en projekteringsfas. Utförandefasen pågår under 2022-2024 och sedan följt av provning och driftsättning fram till trafikstart 2026. I uppdraget ingår även ansvar för drift och underhåll under de första två åren efter trafikstart.

Kontrakt för FSE904 Trafiksystem

Det spanska företaget Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SICE och Trafikverket skrev den 3 december under kontraktet som gäller leverans av FSE904 Trafiksystem för E4 Förbifart Stockholm. Kontraktssumman är på 312 577 551 kronor.

Kontrakt för FSE905 VA och fast släcksystem

Måndag den 14 januari tecknade Trafikverket kontraktet med Bravida för FSE905 VA och fast släcksystem. Kontraktet har ett ordervärde på cirka 1,15 miljarder kronor.

Bravida inleder under första halvåret 2019 med en tre år lång design- och projekteringsfas, följd av två års produktion. Sedan är det provning och driftsättning av de tekniska systemen innan vi öppnar tunneln för trafik 2026. Efter öppning svarar Bravida för drift och underhåll i ytterligare två år.