Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Information om kommande upphandling av kontrakt för entreprenaderna för Tunnel Lovö

Trafikverket bjuder in entreprenörer till informationsmöte den 9 maj om kommande upphandling av tunnelentreprenad FSE 305 (tidigare FSE302 och FSE308) på Lovö inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Trafikverket har i mars 2019 hävt kontrakten för entreprenaderna FSE302 och FSE308 inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Entreprenaderna, som är lokaliserade på Lovö, innehåller genomförande av bergtunnlar med arbeten som förutom bergschakt, även omfattar markarbeten och betongkonstruktioner.

Omfattningen av återstående bergarbeten är ca 2.500.000 m3 med en tunnellängd av ca 18.000 m. Tunnlarna ska kläs in med en valvkonstruktion. Arbeten i form av driftutrymmen och luftschakt ingår. De arbeten som hittills utförts är huvudsakligen etableringsarbeten med tillhörande installationer samt bergarbeten i arbetstunnlar och begränsade delar av ramp- och huvudtunnlar.

Upphandling av ny entreprenör för entreprenaden FSE 305 (tidigare: FSE302 och FSE308)

För att slutföra arbetena planeras nu för en upphandling av ny entreprenör. Målet med den kommande upphandlingen är att i ett kontrakt upphandla en entreprenör enligt Trafikverkets typentreprenad TRV E5 för slutförande av huvudparten de arbeten som rymts inom FSE302 och FSE308. Den mer preciserade omfattningen av arbetena är under översyn. De kommande arbetena avses att utföras inom ramen för en utförandeentreprenad med inslag av entreprenörens projektering av betongkonstruktioner. Ersättningsform för entreprenaden bedöms i dagsläget vara löpande räkning med incitament och med samverkan enligt Trafikverket nivå hög.

Under tiden planerings- och upphandlingsprocessen för ny upphandling av huvudentreprenör pågår, kommer skyddsarbeten att utföras med ambition att iordningställa etablerings- och arbetsområden.
Trafikverket avser att i den kommande entreprenaden tillhandahålla resurser i form av etablering, viss utrustning för bergschaktarbeten samt funktion för masshantering av krossat berg från de två områdena vid arbetstunnelpåslagen.

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande med kvalificerande krav samt utvärdering mot arvode och mervärden. Trafikverkets mål är att under juni 2019 skicka ut förfrågan med senaste anbudsdatum i september 2019. Ambitionen är att kontrakt ska tecknas sent 2019 eller i början av 2020.
Frågor om kommande upphandling besvaras av Christofer Wilson, tfn. 072-084 26 33, mailadress christofer.wilson@trafikverket.se.

Informationsmötet för entreprenörer hålls torsdag 9 maj, kl. 9.00 – 11.00 på Stockholm City Conference Centre. Observera att informationsmötet hålls på engelska.