Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Upphandling av transportbandsanläggning på Lovön

Under juni månad startar upphandlingsperioden för en ny transportbandsanläggning till etableringen på södra Lovön.

Nu påbörjas upphandlingsperioden för köp av en transportbandsanläggning på den södra etableringen på Lovön som är en del av projekt E4 Förbifart Stockholm.

Beskrivning av uppdraget hämtat ur förfrågningsunderlaget:

Leverantören åtar sig att för beställarens räkning leverera transportbandsanläggning enligt i kontraktet angivna förutsättningar, krav och villkor. Uppdraget omfattar köp av ca 1700m långt transportbandsanläggning till projektet E4 förbifart Stockholms delprojekt på Lovön. I uppdraget ingår leverans och montage av transportbandsanläggning.

Med transportbandsanläggning avses:

  • Stackläggare, för att lägga krossmaterial på mellanupplag
  • Pålastningsanläggningar (2st; tunnel och matarficka) till transportband
  • Transportband, ca 1700m långt
  • Pålastningsanläggning till båt

Arbetet med en ny upphandlingsprocess för en entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna på Lovön påbörjades omgående efter att kontraktet hävdes med den tidigare entreprenören. Under tiden processen har fortlöpt har Trafikverket genomfört en upphandling av en tillfällig entreprenör som genomför så kallade skyddsarbeten under en begränsad tid.

Skyddsarbetena görs för att underhålla den befintliga anläggningen och för att lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till den entreprenör som ska bygga färdigt tunneldelarna. Skyddsarbetena består bland annat av bortforsling av utsprängda bergmassor, förstärkningsarbeten i tunnlarna samt visst asfalteringsjobb.