Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Akalla

E4 Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen. På bilden ovan syns byggandet av ramper till trafikplatsen samt förberedelserna för den kommande ekodukten.

Arbetet med att spränga huvudtunnel beräknas bli klart under 2021.

Arbeten vecka 34

Trafikplats Akalla

Den norra entrén in i Akallatunneln slutförs arbetet med gjutformar, armering och gjutning. Vidare borrning, sättning och provdragning samt stag i den västra avfartsrampen. Till det kommer arbeten med vatten och avlopp samt markarbeten.

• Skrotning östra bergslänten (29+600) och norrut pågår, en hel del skrotningsarbeten återstår i norra änden
• Krossning av bergmassor i norra änden 
• Borrning/stagsättning/provning fortgår (ramp 612 och 613)
• Schakt av bergmassor, det översta lagret (120 cm) norr om tråget
• Arbeten med vatten och avlopp (612) avskärande dränering
• Ledningsarbeten och haveriskydd
• Gjutning trågväggar
• Gjutning bottenplatta onsdagen den 21 augusti (monolit W) 1900 kbm

Akalla bergtunnel

Arbetet med att spränga fram Akallatunneln pågår. Sprängningar sker måndag till lördag mellan kl. 07:00 och 22:00.