Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Akalla

E4 Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen. Bilden ovan visar betongtunnelns anslutning till Akalla bergtunnel.

Pågående arbeten

Trafikplats Akalla

I Akalla pågår just nu arbeten med räcken, bariärrer och vägutrustning. Vi arbetar med ett överdike mot skogen på Östra Järvafältet och med en gång- och cykelväg på tunneltaket.

I Igelbäckens naturområde har vi genomfört en kompensationsåtgärd. Den nuvarande rätade sträckan ska grävas om och man ska skapa flertalet svängar i bäcken (meandras) som förlänger vattnets lopp från ca 340 m till 440 m. Det ska kompletteras med plantering av träd, buskar som ska skugga vattendraget.

Den 1,3 km långa bergtunneln från Trafikplats Hulsta har nu anslutits till Akalla betongtunnel. Körbanan som går från Akalla trafikplats fram till bergtunneln har asfalterats. Betongtunneln täcks nu över och därmed blir det lättare att komma in i Hansta naturreservat.

Trafikplats Akalla kommer att ha en överliggande cirkulationsplats med anslutningar mellan E4 Förbifart Stockholm och Akallalänken/Hanstavägen. Sedan fortsätter ansluter vägen till trafikplats Häggvik i norr.

Akalla bergtunnel

Vi fortsätter att spränga tunnel mot Trafikplats Hjulsta under sommaren. 

Arbetstider

Sprängningar sker måndag till lördag mellan kl. 07:00 och 22:00.

Arbetet med att spränga Akalla bergtunnel beräknas bli klart under 2021.