Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Hansta naturreservat

Hansta hage i Hansta naturreservat är en så kallad kompensationsåtgärd för den mark som E4 Förbifart Stockholm tar i anspråk. Målet är att utveckla Hansta hage till en landskapspark där natur, kultur och rekreation samspelar.

Naturreservatets syfte är att stärka sociala, ekologiska och kulturhistoriska värden. Samtidigt gynnas även arter som är viktiga för området. Projektet bidrar även till en grönare och mer tillgänglig länk mellan boende i Akalla och Barkarbystaden.

Upplev och utforska naturen

En promenad genom Hansta hage ska ge många olika upplevelser av naturen. Längs promenadstråken finns en variation mellan vattenmiljöer, blommande ängsmarker, fornlämningar och hundraåriga ekar.

Vattnet ska kunna upplevas på nära håll från den flacka stranden, från spänger över vattnet som rinner genom dalen eller på håll från någon av utsiktsplatserna.

Förståelse för landskapets historia

Hansta är en plats som varit bebodd under lång tid. Fornlämningar skyltas så att besökare ska kunna ta del av de spår som finns från stenålder, järnålder och bronsålder. Slåtter och bete ska hålla landskapet öppet och samtidigt skapas en rik flora.

Mångfald på land och i vatten

Landskapsparken ligger i en av Järvafältets dalgångar. I Hansta naturreservat finns flera sällsynta skyddade arter, en av dessa är större vattensalamander. Genom nya dammar och flackare slänter längs med Stordiket kommer salamandern att få bättre förutsättningar än vad den har idag.

Brynmiljöer och boplatser i död ved, i stenrösen och i sand gynnar ett stort antal insekter. Pollinatörer attraheras av de blommande fälten, träden och buskarna som den nya landskapsparken erbjuder.

Karta_Hansta_hage.jpg