Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4:ans nuvarande sträckning Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. På den här sidan finns information om vad som händer i området den närmaste tiden.

Arbeten vecka 34

Arbete pågår i området öster om E4:an mot Fyndetskogen samt i området där E4:an tidigare gick. Detta för byggnationen av två, 200 m långa betongtunnlar.

Arbetet med byggandet av betongtunnlarna och en ny gång- och cykelbro fortsätter.

Befintlig avfart mot norrortsleden från E4 norrgående flyttas norrut. Trafiken störs i första hand under nattetid då det mesta av arbetet utförs.

  • Formning/armering/gjutning betongtunnel mot Fyndet-skogen
  • Rivning form (64D) pågår
  • Fyllningsarbeten vägbank (616) 
  • Breddningsarbeten (602)
  • Förberedande jobb tillfällig väg 9 pågår
  • Arbeten med vatten och avlopp (615/61B, 61E)
  • Kanalisationsarbeten (616) pågår

Arbetet i Häggvik påbörjades under hösten 2016 och beräknas pågå i fem år.