Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4:ans nuvarande sträckning Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. På den här sidan finns information om vad som händer i området den närmaste tiden.

Arbeten

Arbete pågår i området öster om E4:an mot Fyndetskogen samt i området där E4:an tidigare gick. Detta för byggnationen av två, 200 m långa betongtunnlar. Gjutningsarbeten för betongtunneln pågår liksom omläggning av vatten och avlopp på båda sidorna av E4 Uppsalavägen.

Måndagen den 18, tisdagen den 19 och torsdagen den 21 november kommer E4 Uppsalavägen att stängas av i båda riktningarna på grund av sprängningsarbeten. Det sker kl. 10:00 och 14:00. Trafiken stoppas vid sprängning i som längst tio minuter.

De provisoriska bullerskärmarna vid Norrortsleden byts nu mot de som ska vara där permanent.

Cykel- och ledningsbron mellan Hansta och Norra Kolonnvägen över nya E4 Förbifart Stockholm är nu färdiggjuten. Arbetet fortsätter med bygget av påfartsramper, montering av räcken och belysning liksom fjärrvärmeledningar.

 

Arbetet i Häggvik påbörjades under hösten 2016 och beräknas pågå i fem år.