Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4:ans nuvarande sträckning Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. På den här sidan finns information om vad som händer i området den närmaste tiden.

Arbeten vecka 25

Arbetet fortsätter i området öster om E4:an mot Fyndetskogen samt i området där E4:an tidigare gick. Detta för byggnationen av två, 200 m långa betongtunnlar. Nu pågår följande arbeten:

• Utlastning berg
• Arbeten med ledningsbro (64D), armering, gjutning planerad till den 3 juli
• Armering bottenplattor stödmur (64T)
• Formning/armering (64T)
• Vatten- och avloppsarbeten mot vägterrass utmed Fyndet-skogen, enstaka sprängning i rörgrav
• Vatten- och avloppsarbeten ramp (615, 616 och 617)
• Skrotning/bultning bergslänt mot Fyndet

Det blir sprängningar måndagen den 17 och tisdagen den 18 juni kl. 10:00 och 14:00. E4 Uppsalavägen stängs av i båda riktningarna samt påfartsramperna från Norrortsleden och Häggviks trafikplats mot E4: an. Avstängningen pågår i som längst 10 minuter.

Rampen från Norrortsleden mot E4 norr kommer att öppnas och från midsommarveckan (vecka 25) kommer påfarterna var helt framkomliga, dock kommer arbete bedrivas på båda sidor av berörd ramp men bakom barriärer.

Arbeten som medför stängning av Knistaporten kommer. Dessförinnan ska befintlig påfartsramp till E4 flyttas och trafiken ledas in på den nybyggda brodelen vid Knistaporten. Det genomförs nu spontarbeten kring bro 64F, Knistaporten.

 Arbetet i Häggvik påbörjades under hösten 2016 och beräknas att pågå i fem år.