Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Bilden ovan visar arbetsområdet mellan Norra Kolonnvägen och E4:ans nuvarande sträckning.

Trafikplats Häggvik ska binda samman två Europavägar och byggs nära pågående trafik. Stora delar av arbetet sker utan påverkan på trafiken, men det görs även arbeten som påverkar dig som trafikant. Det kan förekomma sprängningsarbeten under veckodagar då vi arbetar på området. Vi kan också behöva stänga av trafiken kortare stunder och flytta körfält.

Sprängningsarbeten

Pågående sprängningsarbeten som påverkar E4 sker på fasta sprängtider kl. 10.00 och kl. 14.00 varje dag utom fredagar då E4 stängs endast kl. 10.00. När vi spränger stänger vi av E4 under 10 minuter.

Knistaporten fortsatt avstängd under E4

Knistavägen som går under motorvägen är fortsatt avstängd för att de nya broarna som ska leda E4 över Knistavägen ska kunna färdigställas. Under avstängningen breddas Knistavägen med ytterligare ett körfält och vi bygger en separat gång- och cykelväg.

Avstängningen gäller under perioden:

9 november- 14 februari 2021, för gång- och cykeltrafikanter

9 november- 11 juli 2021, för motortrafik 

Cyklister och gående

Vill du under perioden för avstängningen cykla eller gå under motorvägen finns en passage vid Upplandsmotor och Cirkel-k.
Läs mer om alternativa vägar på Sollentuna kommuns webbplats