Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Bilden ovan visar arbetsområdet mellan Norra Kolonnvägen och E4:ans nuvarande sträckning.

Arbeten

På västra sidan av E4 Uppsalavägen och Norra Kolonnvägen, schaktar, gräver och spränger man för att senare kunna bygga vidare på vägen från mynningarna på betongtunneln och söderut mot Trafikplats Akalla. Betongtunneln kan byggas helt färdigt med den omläggning av E4 som har och kommer att genomföras.

Arbetet med de två betongtunnlarna som gjuts i Häggvik blir klara senare i höst. Efter passagen under E4 fortsätter vägen i bergskärningen under Norra Kolonnvägen ner mot tråget och betongtunneln i Akalla och bergtunneln. Norra Kolonnvägen stängs tillfälligt vid sprängningsarbeten.

Norra Kolonnvägen har lagst om i en tillfällig sträckning. Den tillfälliga vägen går i en liten krok väster om ordinarie sträckning. Därmed har byggandet av en bro som Norra Kolonnvägen ska gå på över nya E4 Förbifart Stockholm inletts.

Senare i höst blir det flera trafikomläggningar i Häggvik, norrgående E4 ska läggas om över den nybyggda Knistabron som delvis är färdigställd och som då kommer användas av trafiken E4 Uppsalavägen i båda riktningarna.

Vägen läggs troligtvis om i slutet av året och sent i höst kommer även Knistaporten att stängas. I Knistaporten går trafiken idag på en vägbana som regleras av trafikljus mellan Norra Kolonnvägen och Häggvik. När allt är klart ska trafiken genom Knistaporten ha en passage med gång- och cykelväg i varje riktning under E4 Uppsalavägen.