Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4:ans nuvarande sträckning Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Bilden ovan visar de nya körfälten, södergående riktning på E4 Uppsalavägen.

Arbeten

Arbete pågår i området öster om E4:an mot Fyndetskogen samt i området där E4:an tidigare gick. Där byggs två, 200 m långa betongtunnlar under E4 som ska bli färdiga i september. På båda sidorna av E4 Uppsalavägen pågår arbeten med stödmurar, bergsprängning för vägbreddningar.

Fram till sommaren kommer det att vara sprängningsarbeten både norr och söder om Häggviks trafikplats, på såväl den västra som den östra sidan om E4 Uppsalavägen. Det är för att dra fram vatten- och avloppsledningar som man, när man stöter på berg, måste spränga bort. Därför går det inte att i förväg ange vilka veckor eller dagar E4 stängs på grund av sprängningar men så fort det är bestämt går informationen ut på trafikverket.se och i de vanliga kanalerna för trafikinformation.

De provisoriska bullerskärmarna vid Norrortsleden byts nu mot de som ska vara där permanent.

Cykel- och ledningsbron mellan Hansta och Norra Kolonnvägen över nya E4 Förbifart Stockholm är färdiggjuten. Arbetet fortsätter med bygget av påfartsramper, montering av räcken och belysning liksom fjärrvärmeledningar pågår.