Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byte av bullerskärmar

Bullerskärmarna utefter Norrvikenleden och Häggviksleden ska bytas ut och förlängas. Därmed bli det bullerskärm utefter hela sträckan. Arbetet innebär nedtagning av befintliga bullerskärmar och uppsättning av en ny permanent bullerskärm.

Arbetet inleds med nedtagning av befintliga bullerskärmar. Men innan den nya permanenta bullerskärmen kommer på plats kommer en tillfällig bullerskärm att monteras på sträckan mellan järnvägsbron och infarten till bensinmacken.

Innan den tillfälliga bullerskärmen (se bilden ovan) kommit på plats kan det enstaka dagar finnas platser där bullerskärm saknas helt.

För att få utrymme att arbeta och för att det nya bullerskyddet ska kunna sättas upp på rätt ställe kommer buskar och träd att tas ned. Inga fastighetsägare är berörda eftersom allt arbete sker inom vägområdet.

Några arbetsmoment kommer att behöva utföras nattetid med hänsyn till fordonstrafiken på Häggviksleden.

Arbetet pågår hela våren

Arbetet med byte av bullerskärmar beräknas pågå under hela våren 2019. Arbetet med instängsling av arbetsområdet har påbörjats och pågår vecka 3 - 4.

Nedtagning och borttransport av befintliga bullerskärmar pågår under vecka 5 - 8.

Uppsättning av ny bullerskärm (se bilden ovan) inleds med grundläggningsarbeten vecka 6 och de beräknas vara klara utefter hela sträckan under maj månad.

Återställning av marken beräknas vara klart vecka 27.

Kartor bullerskyddsskärm Norrvikenleden – Häggviksleden

69FK2021 (pdf)

69EK2021(pdf)

69FK2022 (pdf)