Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu byggs den nya cykelbron

En ny cykelbro som även har fjärrvärmeledningar har nu börjat byggas över nya E4 Förbifart Stockholm. Platsen bron byggs på har valts för att det är den bästa platsen att kunna kombinera cykeltrafik och dragningen av fjärrvärmen.

Det blir inga avstängningar av några cykelvägar under 2019 utan de som nu används kommer att vara öppna hela året. Och tidpunkten för när bron som nu har börjat byggas är klar och möjlig att öppna för gång- och cykeltrafik, har inte fastställts ännu. Men tidigast på senhösten 2020. Det beror på att det dröjer innan det blir möjligt att ha cykel- och gångtrafik på bron som går igenom arbetsområdet.

På kartan nedan är sträckningen i blått den som det gällde innan byggandet av Förbifarten satte igång och sträckningen i rött den som kommer att gälla när bron är klar och kan börja användas.Ny GC-bro inkl gammal sträckning.png