Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nedtagning och uppsättning av bullerskärmar

Bullerskärmarna utefter Norrvikenleden och Häggviksleden ska bytas ut och förlängas. Därmed blir det bullerskärm utefter hela sträckan. Arbetet innebär nedtagning av befintliga bullerskärmar och uppsättning av en ny permanent bullerskärm.

I perioden mellan att de gamla skärmarna längs Häggviksleden tagits bort och de nya kommit på plats, kommer en tillfällig bullerskärm att monteras på sträckan mellan järnvägsbron och infarten till bensinstationen. Det kan uppstå mellanrum på enstaka dagar då bullerskärm saknas helt.

För att få utrymme att arbeta och för det nya bullerskyddet, kommer buskar och träd att tas ner. Allt arbete sker inom vägområdet. Några arbetsmoment kommer att behöva utföras nattetid med hänsyn till fordonstrafiken på Häggviksleden.

Arbetet pågår till i vinter

Arbetet med byte av bullerskärmar beräknas fortsätta under hösten-vintern 2019. Instängsling av arbetsområdet har delvis utförts och kommer att ske inför arbeten.

Nedtagning och borttransport av befintliga bullerskärmar har utförts utefter Norrvikenleden och ska påbörjas utefter Häggviksleden med början i september.

Uppsättning av nya bullerskärmar sker inleds med grundläggningsarbeten under september - oktober och beräknas vara klart utefter hela sträckan senare under hösten.

Återställning av marken beräknas vara klart under vintern 2019/2020.