Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Uppsättning av högre bullerskärmar

Bullerskärmen utefter E4 Uppsalavägen ska bytas ut. Därmed bli det en högre bullerskärm på bullervallen utefter hela sträckan. Arbetet innebär nedtagning av befintlig och uppsättning av en ny permanent bullerskärm.

Exempelbild_bullerskärm69A200x319.jpgBullerskärmen kommer att ha en höjd på 2 - 3,5 meter vilket tillsammans med bullervallen gör att skärmen ligger sex meter över körbanan. Bullerskärmen kommer vara röd och av trä vilket syns på bilden.

Första etappen

I perioden mellan att de gamla skärmarna längs E4:an tas ned och en del träd och buskar tas bort innan de nya skärmarna monteras, kan ökad exponering av buller från trafiken förekomma. Men bullervallen ger hel tiden ett visst skydd. Några arbetsmoment kan komma att behöva utföras nattetid med hänsyn till fordonstrafiken på E4:an.

Arbetet med bullerskärmen kommer ske i flera deletapper, denna information berör den första. Vidare information om nästa skede kommer och det senaste finns alltid här på vår hemsida om Häggviks trafikplats.

Mer buller

Första skedet av arbetet med byte av bullerskärmar inleds den 2 december med röjning av buskage och träd samt nedtagning och borttransport av befintliga bullerskärmar. Under vecka 52 och vecka 1 sker inget arbete.

Det arbete som medför risk för höga bullernivåer (grundläggning) sker från andra veckan i januari 2020 och pågår in i februari. Första deletappen av arbetet beräknas vara klar i juni 2020. Bullerskärmens läge är markerat med svart på bilden nedan.

bullerskärmE4.jpg