Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikpåverkande arbeten i november

Trafikplats Häggvik ska binda samman två europavägar och byggs nära pågående trafik. Stora delar av arbetet sker utan påverkan på trafiken, men i november görs en del arbeten som påverkar dig som trafikant.

E4 Förbifart Stockholm byggs för att ge smidigare resor och generera regional och nationell tillgänglighet. När vi förbättrar väg och järnväg påverkar det din vardag. Från vecka 46 och under ett par veckor framåt påverkas trafiken i Häggvik på E4 och den så kallade Knistavägen som går under motorvägen.

Avstängd väg under E4 vid Knistavägen

Knistaporten, under E4, stängs av för att de nya broarna som ska leda E4 över Knistavägen ska kunna färdigställas. Under avstängningen breddas Knistavägen med ytterligare ett körfält och vi bygger en separat gång- och cykelväg. Avstängningen gäller under perioden:

  • 9 november- 14 februari 2021, för gång- och cykeltrafikanter
  • 9 november- 11 juli 2021, för motortrafik 

Cyklister och gående

Vill du under perioden för avstängningen cykla eller gå under motorvägen finns en passage vid Upplandsmotor och Cirkel-k.
Läs mer om alternativa vägar på Sollentuna kommuns webbplats

Norrgående trafik E4: omläggning av E4

Med start vecka 45 görs arbeten som påverkar dig som färdas i norrgående färdriktning, från Stockholm mot Arlanda/Uppsala.

  • Under vecka 45 förändras avfarten från E4 för dig som ska åka mot Häggviks handelsområde och Norrortsleden. Arbetena utförs nattetid och bedöms inte påverka framkomligheten. Följ hänvisningarna.

  • Under vecka 48 görs arbeten på E4 före avfarten mot Häggviks handelsområde och Norrortsleden som begränsar framkomligheten. Under den 27-28 november begränsas framkomligheten i norrgående körriktning. Vi börjar våra arbeten kl 20.00 fredag kväll och om allt går som planerat så är vi klara på eftermiddagen lördag 28 november. 

    Under dagtid kommer endast två körfält vara öppna och under natten endast ett körfält öppet. Vi flyttar E4 norrgående i sidled och ändrar även påfarten mot Norrortsleden.

    Omläggningen görs för att vi ska kunna rivade de gamla broarna i Knistaporten och bygga två nya för E4:an över Knistavägen.

 

Under 2020 kommer trafiken norr om den tillfälliga vägen att ledas in på nybyggda broar för att komma åt och göra arbeten på den befintliga E4:an. Broarna blir senare på- och avfarter till den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm. Illustration: Tomas Öhrling 

Fler arbeten i området

På Ostkustbanan mellan Sollentuna och Helenelund fäller vi träd nära järnvägen nattetid den 3-6 november. Du som närboende kan därför störas nattetid på grund av stora maskiner i spårområdet.

På Ostkustbanan mellan Ulriksdal och Skavstaby arbetar vi nattetid vecka 44-47. Vi ska röja sly och ta bort buskar nära järnvägen. Du som närboende kan därför störas nattetid på grund av stora maskiner i spårområdet.