Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av bilvägar

Så blir det i Häggvik

Genom Förbifart Stockholm nås en snabb och smidig förbindelse med de södra länsdelarna. Från Häggvik till Kungens kurva tar en bilresa ungefär en kvart.

Trafikplats Häggvik blir en komplex trafikplats där Förbifart Stockholm kommer att ansluta till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Knistavägen behåller samma läge som i dag men breddas och en ny motorvägsbro byggs. Norra Kolonnvägen kommer att ha samma läge som i dag. Intrånget på Hanstareservatet och Fyndetskogen blir begränsat.

Boende i Sollentuna kommer att nå Järvafältet via ombyggda eller återställda passager.

Häggvik före ombyggnaden

Häggvik när vägen är klar

 

Illustrationen visar hur E4:an i höjd med trafikplats Häggvik såg ut innan vi började bygga den nya sträckningen för E4 Förbifart Stockholm.Illustrationen visar hur E4:an i höjd med trafikplats Häggvik såg ut innan vi började bygga den nya sträckningen för E4 Förbifart Stockholm. Illustration: Tomas ÖhrlingHösten 2016 började vi jobba intill E4:an i HäggvikHösten 2016 började vi jobba intill E4:an i Häggvik. Illustration: Tomas ÖhrlingI november 2017 lägger vi om all trafik på E4:an i höjd med trafiplats Häggvik för att komma åt och göra arbeten på den befintliga E4:an.I november 2017 fick all trafik på E4:an i höjd med trafiplats Häggvik en ny sträckning för att komma åt och göra arbeten på den befintliga E4:an.Illustration: Tomas ÖhrlingUnder första halvan av 2018 kommer vi att lägga om trafiken norr om den tillfälliga vägen på nybyggda broar för att komma åt och göra arbeten på den befintliga E4:an. Broarna blir senare på- och avfarter till den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm.Under 2019 och 2020 kommer trafiken norr om den tillfälliga vägen att ledas in på nybyggda broar för att komma åt och göra arbeten på den befintliga E4:an. Broarna blir senare på- och avfarter till den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm. Illustration: Tomas ÖhrlingIllustrationen visar hur trafikplats Häggvik kommer att se ut när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggd.Illustrationen visar hur trafikplats Häggvik kommer att se ut när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggd. Illustration: Tomas Öhrling