Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Hjulsta

Bygget av nya Trafikplats Hjulsta är i full gång. Vi bygger en 650 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Bygget just nu

Söder om Hästa gård (entreprenörens arbetsområde) pågår sprängningsarbeten för den stora schakten där betongtunneln ska gå.

Gång- och cykelvägen som går bredvid Akallalänken är delvis öppen. Den beräknas öppna i sin helhet när snön försvunnit.

Vi har stängt av en kortare del av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet då arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm pågår i området. Bron är riven och gång- och cykelvägen kommer slutligen att passera Förbifarten under en ny vägbro. Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart. Stockholms stad bygger ett nytt utomhusbad vid Eggeby Gård, vilket påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägar i närheten.

I de södra delarna, i höjd med Vålberga, pågår spräng- och schaktarbeten för den blivande betongtunneln som vi ska bygga.

Under vintern fortsätter vi att gjuta broarna norrut mot Akalla. Formen kommer i etapper med 3 - 4 veckors intervall skjutas framåt över Hjulsta trafikplats och E18. Under förflyttningen över trafikerade ytor blir det viss påverkan för trafiken, i form av främst nattavstängningar. Trafiken kommer då att ledas om till alternativa färdvägar.  I formen gjuter vi först en botten för bron och sedan en vägbana ovanpå. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2019. Ett skyddstak är byggt över E18 på sträckan där Förbifartens bro passerar.

Parallellt med Bergslagsvägen vid Lunda industriområde planerar vi för att börja återställa marken där vi förstärkt berget över de blivande tunnlarna.