Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Trafikplats Hjulsta

Hjulsta

Bygget av nya Trafikplats Hjulsta är i full gång. Vi bygger en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Bygget just nu

Söder om Hästa gård (entreprenörens arbetsområde) pågår gjutningar för betongtråget som trafiken ska gå i så småningom. Vi har sprängt ut de första 20 metrarna av bergtunnlarna strax norr om Hästagård där trafiken försvinner ner under jord igen. 

Vi har stängt av en kortare del av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet. Bron är riven och gång- och cykelvägen kommer när vi är klara att passera under Förbifarten. Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart. Stockholms stad bygger ett nytt utomhusbad vid Eggeby Gård, vilket påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägar i närheten.

I de södra delarna, i höjd med Vålberga, pågår gjutningsarbeten för betongtunneln som vi ska bygga. Vi håller också på att spränga ut de första 20 metrarna av bergtunnlarna.

Under vintern byggde vi klart den ena av två broar över Mälarbanan och E18. Nu pågår bygget av den andra huvudbron och en på- och avfartsbro. Framåt våren 2020 planeras den andra huvudbron vara klar.

Parallellt med Bergslagsvägen vid Lunda industriområde har vi återställt marken över de blivande tunnlarna.

Gång- och cykelvägen parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga är öppen igen och kommer att vara det till våren 2020. Då börjar vi med förberedande arbeten inför sommarens gjutningsarbeten på broarna och måste vi av säkerhetsskäl tyvärr stänga av gång- och cykelvägen fram till i höst.