Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Hjulsta

Bygget av nya Trafikplats Hjulsta är i full gång. Vi bygger en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Bygget just nu

Söder om Hästa gård (entreprenörens arbetsområde) pågår gjutningar för betongtråget som trafiken ska gå i så småningom.

Vi har stängt av en kortare del av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet. Bron är riven och gång- och cykelvägen kommer när vi är klara att passera under Förbifarten. Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart, cirka 2021-2022. Stockholms stad bygger ett nytt utomhusbad vid Eggeby Gård, vilket påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägar i närheten.

I de södra delarna, i höjd med Vålberga, pågår gjutningsarbeten för betongtunnelnsom vi ska bygga. 

Båda huvudbroarna är färdiggjutna. Nu pågår bygget av kantbalkar, räcken och bullerskärmar innan broarna är helt klara. Ett arbete som kommer att ta cirka ett år.

Parallellt med Bergslagsvägen vid Lunda industriområde har vi återställt marken över de blivande tunnlarna.

Gång- och cykelvägen parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga är öppen. Eventuellt behöver vi stänga av den under sommaren för att kunna göra några återstående arbeten.