Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktsbild över trafikplats i Akalla. Röd pratbubbla med information om spräningsarbeten.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vårens sprängningar i Akalla och Hjulsta

Nu börjar vi spränga ut det som ska bli vägtunneln mellan Hjulsta och Akalla. Vi spränger från båda hållen, norrifrån och söderifrån, och sprängningsarbetet planeras pågå över sommaren. Hela tunnelsträckan beräknas vara utsprängd 2021.

Det utsprängda schakt som ska bli infarten till tunneln och leda fordonstrafiken från Häggviks trafikplats söder ut, har nu nått fram till den bergvägg där Förbifartens nordligaste tunneldel börjar sprängas fram. Tunneln sträcker sig mellan Akalla och trafikplats Hjulsta där trafiken kommer att mynna ut på en vägbro över E18 och Mälarbanan. Även den södra tunnelmynningen från Hjulstahållet sprängs ut med start under senvåren. Ett arbete som tar cirka tre månader.

I Häggvik pågår arbetet med jord- och bergschakt med sprängningar i området öster om E4:an mot Fyndetskogen samt i området där E4:an tidigare gick. Detta möjliggör byggnationen av två, 200 m långa betongtunnlar. Se bilden nedan.

Arbetet med infarten från Hjulsta trafikplats in i Akalla bergtunnel startar i april/maj. Sprängningarna pågår i tre månader. Söder om trafikplats Hjulsta pågår det också sprängningar av bergtunneln vid Hjulsta/Vårberga vilket beräknas pågå i tre månader. Se bilden nedan.

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Trafikverket har en sprängvarningstjänst. Vill du använda dig av den kan du ringa vår kundärendemottagning på 010-123 04 00 eller mejla till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se. Du blir förvarnad cirka 30 minuter innan sprängning via sms, uppringning eller e-post. Även du som bor utanför de angivna 300 metrarna kan anmäla dig om du blir störd av våra arbeten. Ring numret ovan så får du hjälp att anmäla dig.