Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gjutformen är på plats och redo för betongen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens arbeten i Hjulsta

I Hjulsta pågår det flera stora arbeten under sommaren. Bland annat ska vi gjuta kantbalkar på de nya broarna.

 

Hjulsta söder om E 18:

1. I sommar ska vi gjuta kantbalkar och förbereda för monteringen av räcken och bullerskärmar på de båda huvudbroarna. Det arbetet startar under sommarens tågavstängning av Mälarbanan och pågår i cirka ett år innan hela bropaketet är klart.

2. Gjutningen av betongtunneln för norrgående trafik påbörjades under våren. Det arbetet kommer att fortsätta under sommaren och slutföras sommarhalvåret 2021. Södergående betongtunneln blir klar under hösten 2020.

Gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga är stängd av säkerhets skäl på grund av arbetena med bron . Gång- och cykelvägen öppnar igen i höst.

Störande arbete

Under tågavstängningen 4/7-27/7 kan det förekomma perioder av dygnet runt-arbeten. När vi river gamla brostöd i betong som användes när vi gjöt bron, kan det komma att bullra.

Hjulsta norr om E18:  

3. Strax norr om E18 håller vi på att spränga bort berg där våra nybyggda broar har ”landat”. Det sprängningsarbetet slutförs under sommaren och gör plats för vägbanan fram till nästa bropassage.

4. I norra delen av Hjulsta, i höjd med Hästa gård, har vi påbörjat bygget av den norrgående betongtunneln under våren, ett arbete som fortsätter under sommaren och färdigställs våren 2021.

Den södergående betongtunneln planeras vara färdigbyggd i december i år. Under sommaren bygger vi också inslagsvalven som binder samman bergtunnlarna och betongtunnlarna med varandra för att få sammanhängande tunnelrör. Dessa beräknas vara klara i december. Inget av dessa arbeten är störande.

Störande arbete

Sprängningarna norr om E18 kan komma att höras beroende på väder och vindriktning. I augusti kommer vi att placera en bergkross nere i schaktet där vi spränger. Den kommer att krossa bergmassor vardagar mellan kl. 07-19 under ungefär 6 veckor. Arbetet kan upplevas som bullrigt.