Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar de långa betongtunnlarna som håller på att täckas över med massor.

Sista gjutningen gjord - betongtunnlarna är klara i norra Hjulsta

Nyligen gjordes den allra sista gjutningen av tråg och betongtunnlar i norra trafikplats Hjulsta. 370 meter betongtunnlar och 170 meter tråg är nu färdigbyggda, en milstolpe för projektet.

- Det är jätteroligt att vi är klara säger Annette van Uelft, delprojektledare för de norra delarna av trafikplats Hjulsta. Det är en stor betongkonstruktion som är klar, cirka 60 000 kubik betong har gått åt under de 2, 5 år det tagit att bygga. 

-  Vi har redan påbörjat återfyllnadsarbetet. Vi lägger tillbaka massorna kring tunnlarna igen och tills de är helt övertäckta. Så de hinner knappt bli klara innan de försvinner under jord. 

Återfyllnaden runt tunnlarna går snabbt framåt. Cirka 150 000 ton massor kommer att användas och vi kommer även återanvända berg som fyllnadsmassor. Massorna som återanvänds för att fylla igen runt betongtunnlarna är de samma som grävdes upp när vi startade arbetet för ca 2,5 år sedan.

För att transportera de sparade massorna till arbetsområdet från det tillfälliga massupplaget på andra sidan Akallalänken, lyfte vi i maj en tillfällig bro på plats. På det sättet sparar vi in på transporter och stör inte heller trafiken på Akallalänken.

Inuti betongtunnlarna pågår mark-och ledningsarbeten. Bergtunnlarna som binder ihop Hjulsta med Akalla har haft sitt första genomslag så nu är det fritt blås mellan de två trafikplatserna. Runt midsommar planerar man för ett genomslag även i det andra tunnelröret. Sen väntar markjobb och inklädningsarbeten även i bergtunnlarna.

Helt klar ovan jord blir norra delen av trafikplatsen under 2022.  Sen fortsätter installationen av alla tekniska system i tunnlarna så att vi får en säker och trygg anläggning.