Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över trafikplats Kungens Kurva

Gång- och cykelbron i Vårby backe revs i början av januari för att ge plats åt en ny bro. Då E4/E20 byggs ut med fler körfält behöver även gång- och cykelbron bli längre. Den nya bron kommer på plats under våren.

Kungens kurva

Mellan Vårby backe i söder och Bredängs trafikplats i norr byggs nya trafikplatser som ska leda till E4 Förbifart Stockholms tunnlar. På- och avfarterna kommer att ligga i höjd med IKEA och strax söder om Bredängs trafikplats.

Bygget just nu

En helt ny trafikplats är på plats och delar av den är öppen för trafik. Den nya trafikplatsen som ligger mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen ansluter till Videgårdsvägen, som har förlängts och ansluter till Kungens kurvaleden.

I trafikplats Lindvreten Norra är på- och avfarter i norrgående riktning till och från E4/E20 öppna men påfarten till E4/E20 i södergående riktning kommer vara stängd tillsvidare.

I och med att trafikplats Lindvreten Norra öppnade kan trafikplats Lindvreten Södra stängas för att byggas om till en cirkulationsplats. Under byggtiden kommer trafikomläggningar vara nödvändiga, tre körfält kommer alltid vara öppna på E4/E20 i vardera riktning.  Lindvreten sommar.jpgVy norrifrån över Trafikplats Lindvreten Norra. Gå gärna ut på gång- och cykelbron, Sadelmakarbron, som går mellan Heron City och Skärholmsvägen, där får du en bra överblick på det pågående bygget i Kungens kurva.

Just nu pågår bygget av en ny trafikplats, trafikplats Lindvreten Norra, mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen. Trafikplatsen planeras att öppnas för trafik sommaren 2019. När bygget av E4 Förbifart Stockholm är klart kommer det att finnas tre trafikplatser i området kring Kungens Kurva. Två finns redan idag: Lindvreten Södra och Kungens kurva, den nya, Lindvreten Norra, byggs just nu. I och med att trafikplatsen öppnar kommer nuvarande trafikplats Lindvreten Södra att stängas under en tid för att byggas om till en cirkulationsplats.Trafikplats Lindvreten Norra ansluter till Videgårdsvägen och Kungens kurvaleden.