Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Lindvreten i Kungens kurva, Vårby backe i söder
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bygget av nya vägar påbörjas i Vårby backe

Under 2018 påbörjas arbeten med nya vägar och en ny gång- och cykelbro i Vårby backe.

I Vårby backe ska väg E4/E20 byggas ut mer fler körfält på nya vägar, och en ny gång- och cykelbro ska på plats. Lite längre norrut kommer trafikplats Lindvreten byggas om. Den befintliga bron kommer rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Produktionen beräknas vara klar första halvåret 2022.

Under sommaren påbörjas arbetet i Vårby backe med att skyddsbarriärer kommer på plats längs med vägen. I arbetsområdet bakom barriärerna kommer först röjningsarbete samt geotekniska markundersökningar att utföras. Bygget med de nya vägarna påbörjas efter sommaren.

Befintliga körfält på E4/E20 mellan Vårbybron och trafikplats Lindvreten kommer att smalnas av för att tillåta plats för arbetet. Tung trafik över 3,5 ton hänvisas till det högra körfältet som är bredast. Hastighetsbegränsningen på sträckan sänks till 70 km/h.

Under hela byggtiden kommer tre genomgående körfält vara öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet. Nattetid mellan kl 21.00 – 05.00 kan det i arbetet bli nödvändigt att tillfälligt stänga av körfält.

Just nu, före ombyggnad i Vårby backe

Nuvarande utformning av vägar i Vårby backe och nuvarande trafikplats Lindvreten.

Den färdiga lösningen i Vårby backe som öppnas för trafik 2026

Färdig utformning av vägar och nuvarande trafikplats Lindvreten 2026.

Ny gång- och cykelbro i Vårby backe

En ny gång- och cykelbro byggs i och med att de nya vägarna blir bredare på sträckan mellan Trafikplats Lindvreten och Vårbybron. Den befintliga gång- och cykelbron som finns i dag ska rivas. Gång- och cykeltrafiken i Vårby backe påverkas under byggtiden, se kartan.

Karta över det område som påverkas av våra arbeten på gång och cykelvägen mellan Vårby och Kungens kurva

Klicka på bilden för en större karta som visar området som påverkas av våra arbeten på gång och cykelvägen mellan Vårby och Kungens kurva.

Trafikplats Lindvreten Norra öppnar 2019

Lite längre norrut byggs den nya trafikplatsen Lindvreten Norra. Den beräknas vara klar och öppnas för trafik under andra halvan av 2019. I och med att trafikplats Lindvreten Norra öppnar stängs nuvarande trafikplats Lindvreten under cirka 3 år. Här ska, i stället för en rak bro som det är idag, en ny cirkulationsplats byggas med anslutande ramper ner till nya E4 och E20.

Trafikplats Lindvreten när den är ombyggd och klar. En cirkulationsplats 2019, iställer för en rak bro som det är idag.

Trafikplats Lindvreten när den är ombyggd och klar. En cirkulationsplats 2019, istället för en rak bro som det är idag.