Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Under oktober 2018 kommer trafikpåverkande arbeten i norrgående körriktning påbörjas. Det fjärde körfältet längst till höger som ansluter som ett extra körfält mellan trafikplats Vårby och trafikplats Lindvreten stängs.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikomläggning Vårby backe – avsmalnande körfält i norrgående riktning

Arbetet med nya vägar påbörjades redan under sommaren 2018 i Vårby backe. Skyddsbarriärer ställdes på plats längs med vägrenen i södergående körriktning. Nu startar nya arbeten som påverkar trafiken i norrgående körriktning.

Under hösten kommer vi påbörja arbeten som påverkar trafiken i norrgående körriktning. Det fjärde körfältet längst till höger som ansluter som ett extra körfält mellan trafikplats Vårby och trafikplats Lindvreten stängs.

Det här händer på platsen:

  • ett körfält mellan trafikplats Vårby och trafikplats Lindvreten stängs
  • skyddsbarriär ställs ut längs med den nya vägrenen
  • kvarvarande tre körfält smalnas av
  • tung trafik över 3,5 ton hänvisas till det högra körfältet som är 3,5 m brett
  • hastigheten sänks till 70 km/h från påfarten i trafikplats Vårby

Under arbetet med trafikomläggningen, som sker nattetid mellan kl 21.00 – 05.00, kommer ett eller två körfält att stängas av på den aktuella sträckan.

Karta som visar var vi påbörjar nya arbeten som påverkar trafiken i norrgående körriktning. Det fjärde körfältet längst till höger som ansluter som ett extra körfält mellan trafikplats Vårby och trafikplats Lindvreten stängs.Se plats på karta här!