Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetet med E4 Förbifart Stockholm kommer både höras och synas under sommaren. Det blir intensiva veckor med bland annat tillfälliga trafikavstängningar vid ovan jord sprängningar. Det och många andra arbeten sker under juli-augusti i Kungens kurva.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommar 2020: det här händer i Kungens Kurva

Arbetet med E4 Förbifart Stockholm kommer både höras och synas under sommaren. Det blir intensiva veckor med bland annat tillfälliga trafikavstängningar vid ovan jord sprängningar. Det och många andra arbeten sker under juli-augusti i Kungens kurva.

Arbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

1. Arbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva kommer pågå under hela sommaren

Arbeten kommer ske under hela sommaren, även sprängningar som stoppar trafiken. Arbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva kommer pågå fram till 2023.

Trafiken påverkas när vi spränger

Trafiken stoppas i tio minuter när vi spränger intill E4/E20 mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva. Sprängningsarbetet beräknas pågå till slutet av 2020.

När vi spränger behöver E4/E20 stängas av för både södergående och norrgående trafik. Även intilliggande gång- och cykelvägar stängs av.

Avstängningen gäller i tio minuter och sker:

·  Måndag till torsdag klockan: 10:00 och 14:00 samt kl 19:30

·  Fredagar klockan: 10:00

I april påbörjade vi arbetet vid E4/E20 mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva. Vi bygger på- och avfarter till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Smista och Storsätragränd.

Vi gör markarbeten i området och vilket gör att gång- och cykelvägen längs E4/E20 mellan Smistavägen och Stensätravägen fortsatt kommer vara stängd.

Kungens kurva

2. Tunnelarbeten i Kungens kurva under sommaren 

Arbetet med betong och markarbeten i schaktet mellan körfälten på E4/E20 fortsätter fram till 2021. Under sommaren pågår återfyllningsarbeten vid sidan av och ovanpå betongtunnlarna. Till stora delar återanvänds de massor som tidigare schaktats bort av Skanska och som mellanlagrats i närområdet.

Senare i år kommer vi påbörja bygget av fläktstationen uppe på tunneln och en gång- och cykelpassage. Gång- och cykelpassagen ska gå mellan IKEA och Skärholmen och kommer gå under E4:an men ovanpå tunnlarna. För att kunna bygga den ska en bro gjutas i höjd med bensinmacken Circle K.

3. Avfart stängd, ny påfart börjar byggas – trafikplats Lindvreten

Avfarten från E4/E20 södergående till Vårby allé är nu stängd. Trafiken hänvisas till den nya trafikplatsen, Lindvreten Norra. Efter sommaren påbörjas bygget av en ny påfart i södergående riktning (mot södertälje).

4. Trafikplats Lindvreten Södra stänger mellan Kungens kurva och Skärholmen

Planen är att trafikplatsen stänger mellan Kungens kurva och Skärholmen efter sommaren. Stängningen är en del i de förberedelser vi gör inför ombyggnationen av trafikplats Lindvreten, som ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter.

Länktips

Läs mer om hur vi bygger den nya gång- och cykelpassagen mellan Skärholmen och Kungens kurva som nu börjar ta form. 

Vårby backe

5. Ny gång- och cykelbro och arbetet med att bygga ut körfält fortsätter under sommaren

Arbetet med att bygga ut körfält fortsätter under sommaren. Trafikverket fortsätter arbetet med att bygga ut med fler körfält i Vårby backe. Delar av våra arbeten innebär att spränga, vilket medför att vi behöver stoppa trafiken på E4/E20.

Trafiken påverkas när vi spränger
Arbetet kommer både höras och synas i ditt närområde. Sprängningsarbetet beräknas pågå till slutet av 2020.

När vi spränger behöver E4/E20 stängas av för både södergående och norrgående trafik. Även intilliggande gång- och cykelvägar stängs av.

Avstängningen gäller i tio minuter och sker:

·  Måndag till torsdag klockan: 10:00 och 14:00 samt kl 19:30

·  Fredagar klockan: 10:00

Trafikverket arbetar ständigt med att störa så lite som möjligt genom olika åtgärder och anpassade arbetsmetoder. Trots det kan vissa arbeten komma att uppfattas som störande av er som bor i närheten.

Den nya gång- och cykelbro öppnas efter sommaren

I höstas revs den gamla gång- och cykelbron i Vårby backe för att ge plats åt den nya. Anledningen till att det blev en helt ny bro är för att E4/E20 ska byggas ut med fler körfält och då behöver även gång- och cykelbron bli längre. Bron, som är 82 meter lång och 5 meter bred, planeras öppna för gång- och cykeltrafik efter sommaren.

Länktips

Se filmen om hur det gick till när vi lyfte en 140 ton tung gång- och cykelbro på plats i Vårby backe i början av juni.