Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Att få gång- och cykelbron på plats är en del i de förberedelser vi gör inför ombyggnationen av trafikplats Lindvreten, som ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Bron är på plats och lyftet gick galant, som var klart på 2 timmar.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi lyfte en ny gång- och cykelbro på plats över E4/E20

Att få gång- och cykelbron på plats är en del i de förberedelser vi gör inför ombyggnationen av trafikplats Lindvreten, som ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Bron är nu på plats och lyftet gick galant!

I höstas revs den gamla gång- och cykelbron i Vårby backe för att ge plats åt den nya. Anledningen till att det blev en helt ny bro är för att E4/E20 ska byggas ut med fler körfält och då behöver även gång- och cykelbron bli längre.

Säkerheten är viktigast!

- När vi lyfter en så stor och tung bro över E4/E20 finns inget annat val än att göra en totalavstängning . Det är av säkerhetsskäl eftersom vi har en stor bron hängande över hela vägen. Vi kan inte ha trafik under bron, som är 82 meter lång, 5 meter bred och väger cirka 140 ton, innan den har säkrats på plats, förklarar Anders Carlbom, byggledare trafik på Trafikverket i Kungens kurva.

Cirka 100 000 fordon passerar förbi Kungens kurva varje dag. Förutom trafiken är storleken på bron och att få den på plats på mindre än 9 timmar som är den största utmaningen.

- Under lyftet var E4/E20 avstängd och trafiken leddes om till Vårby allé och Skärholmsvägen. Med ett körfält i vardera riktningen istället för tre blir det mycket trafik på Vårby allé även om brolyftet gjordes mitt i natten. Därför informerar vi de som bor i området om att det kunde bli trafikstörningar med förlängda restider under avstängningen av E4/E20, berättar Per Lunde, projektledare på Trafikverket i Kungens kurva.

Att få gång- och cykelbron på plats är en del i de förberedelser vi gör inför ombyggnationen av trafikplats Lindvreten, som ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Bron är på plats och lyftet gick galant,

Varje moment som ska ske är inplanerad i ett schema som anger vad som händer varje minut!

- Det är många trafikanter och verksamheter som är berörda av detta arbete. Det är dessutom många projektmedarbetare hos entreprenörer, leverantörer och beställare som medverkat i arbetet. Därför har vi genomfört en detaljerad planering för att få arbetet avklarat inför och under denna natt, berättar Per Lunde, projektledare i Kungens kurva.

Att få gång- och cykelbron på plats är en del i de förberedelser vi gör inför ombyggnationen av trafikplats Lindvreten, som ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Bron är nu på plats och lyftet gick galant!

Per Lunde och Anders Carlbom har tillsammans med kollegor i Kungens kurva planerat både rivningen av den gamla gång- och cykelbron och nu monteringen av den nya bron sedan två år tillbaka. Inför denna typ av arbeten är det också mycket informationsarbete som ska utföras.

- Det är väldigt många som behöver känna till att vi stänger av vägar, till exempel räddningstjänsten och bussbolag, avslutar Per Lunde.

Att få gång- och cykelbron på plats är en del i de förberedelser vi gör inför ombyggnationen av trafikplats Lindvreten, som ska rivas och ersättas av en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Bron är på plats och lyftet gick galant,

Bron som är 82 meter lång och 5 meter bred planeras att öppnas för gång- och cykeltrafik under året. Karta över var bron finns!

P1070505.jpg