Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På bilden visas en grävmaskin som gräver och en dumper som kör bort sten och grus.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets arbeten under hösten/vintern mellan Bredäng och Vårby trafikplats

Under hösten och vintern fortsätter arbetet med E4 Förbifart Stockholm längs sträckan mellan Bredängs och Vårby trafikplats. En del arbeten avslutas och nya arbeten påbörjas, se här vad som är på gång!

Under hösten och vintern fortsätter arbetet med E4 Förbifart Stockholm längs sträckan mellan Bredängs och Vårby trafikplats. En del arbeten avslutas och nya arbeten påbörjas, se här i kartan var vi bygger just nu.

1. På– och avfarter till E4 Förbifart Stockholm byggs mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

Vägarbetet mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva kommer pågå under hela hösten och vintern med berg- och jordschakt. Våra arbeten kan ibland innebära störande ljud och ett större antal transporter till och från arbetsplatserna.

Trafiken påverkas när vi spränger

Trafiken stoppas både södergående och norrgående trafik på E4/E20 i tio minuter när vi spränger. Även intilliggande gång- och cykelvägar stängs av.

Avstängningen gäller i tio minuter och sker:

  • Måndag till torsdag klockan: 10:00 och 14:00
  • Fredagar klockan: 10:00

 

2. Borrning för rör till teknikbyggnad i Sätra

Under hösten/vintern kommer vi att borra för rör till teknikbyggnaden i Sätra. Arbetet sker i korsningen Skärholmsvägen /Björksätravägen och kommer både höras och synas. Arbetet sker helgfri måndag till fredag: kl 07:00 -19:00.

Under nästa år, 2021, kommer vi i samma område fortsätta med bygget av en VA-kammare. Håll koll här på vår webbplats för mer information.

 

3. I Kungens kurva pågår arbeten i schaktet och vi bygger en ny
gång- och cykelpassage

Arbetet med betong och markarbeten i schaktet mellan körfälten på E4/E20 fortsätter. Under hösten/vintern fortsätter återfyllningsarbeten vid sidan av och ovanpå betongtunnlarna. Till stora delar återanvänds de massor som tidigare schaktats bort och som mellanlagrats i närområdet. Bygget av den gång- och cykelpassage som ska gå mellan IKEA och Skärholmen och fläktstationen uppe på tunneln pågår.

Under nästa år, 2021, kommer vi behöva flytta vägar och gör därför ett antal trafikomläggningar. Håll koll här på vår webbplats för datum när vi planerar göra trafikomläggningarna!

 

4. Trafikplats Lindvreten södra blir en ny cirkulationsplats

Vi bygger om för att förbättra trafikflödet i trafikplatsen när E4 Förbifart Stockholm är färdigbyggt. Den befintliga bron i trafikplats Lindvreten har rivits för att ersättas av en ny cirkulationsplats med nya av- och påfarter.

Vägen mellan Vårby och Kungens kurvaleden kommer vara avstängd under byggtiden som beräknas pågå fram till 2023. Trafiken hänvisas till trafikplats Lindvreten Norra och gående till den nya gång- och cykelbron i Vårby backe. Arbeten som pågår i denna del är berg- och jordschakt, betongarbeten och vägbyggnad.

 

5. E4/E20 byggs ut med fler körfält i Vårby backe 

Trafikverket fortsätter arbetet med att bygga ut E4/E20 med fler körfält på nya vägar i Vårby backe. Delar av våra arbeten innebär att spränga, vilket medför att vi behöver stoppa trafiken på E4/E20.

Trafiken påverkas när vi spränger

Trafiken stoppas i tio minuter när vi spränger intill E4/E20 mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva. När vi spränger behöver E4/E20 stängas av för både södergående och norrgående trafik. Även intilliggande gång- och cykelvägar kan behövas stängs av.

Avstängningen gäller i tio minuter och sker:

  • Måndag till torsdag klockan: 10:00 och 14:00
  • Fredagar klockan: 10:00

 

6. Avfarten till Vårby trafikplats stängs

Av trafiksäkerhetsskäl och på grund av utökade arbeten i Vårby backe stängs avfarten i södergående riktning från E4/E20 i Trafikplats Vårby från och med början av januari 2021.