Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två cyklar syns i bild. De kör på en cykelväg som är utmärkt med en cykelsymbol på asfalten.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Idag öppnas gång- och cykelpassagen mellan Skärholmen och Kungens kurva!

Välkommen att gå och cykla i den ombyggda gång- och cykelpassagen mellan Skärholmen och Kungens kurva som idag öppnas i ny utformning.

Gång- och cykelpassagen mellan Skärholmen och Kungens kurva. Ljuset letar sig ner i passagens tak- och elipsformade öppning.

Den nya gång- och cykelpassagen är ljus och öppen

Tidigare gick gång- och cykelpassagen mellan Skärholmen och handelsområdet Kungens kurva i en lång, trång och mörk tunnel. Den nya utformningen av passagen, med en ellipsformad öppning i mitten, ska fungera som ett ljusinsläpp. Passagen ska kännas både säker och trygg att passera igenom.

- Motorvägen begränsar rörligheten och tillgängligheten för människor i området, det går inte att komma ifrån. Därför är passagen mellan Skärholmen och Kungens kurva för fotgängare och cyklister viktig. Det känns bra att vi har kunnat förbättra den, säger Mats Broman, arkitekt på Trafikverket.

Grönska i passagen mellan Skärholmen och Kungens kurva

I den öppna mitten kommer vi plantera träd och buskar och på taket över tunnlarna har vi planterat sedum. Cirka 12 000 kvadratmeter sedum är planterat. Sedum är ett växtsläkte som tillhör familjen fetbladsväxter. 

Bilden visar en man i en gul reflexväst och röd hjälm. Han står intill det tak där sedum har planterats. I bakgrunden syns den elipsformade öppningen.

Arkitet Mats Broman visar det täckta taket på tunnlarna och vallen mellan körfälten. Det blir ett tak som håller sig grönt hela året och som i stort sett är underhållsfritt efter något år som det tar att etablera ”mattan”. Sedumvallen fungerar även som en bullervall och ersätter de bullerskärmar som var planerade först mellan norr- och södergående vägar på E4/E20.

Växen sedum i närbild. På bilden syns gröna och lite lätt röda fetbladsväxter.

Fotgängare och cyklister får egen väg genom passagen

Gång- och cykelvägen kommer att ha markeringar som separerar fotgängare och cyklister och vägen har samma bredd inne i ovalen och i tunneldelarna. De här åtgärderna ökar både tryggheten och säkerheten i passagen. Den skapar förhoppningsvis en attraktiv och värdehöjande miljö för de boende som påverkas av motorvägen.

Bilden visar människor som går och cyklar, någon åker rullskridsor genom gång- och cykelpassagen. Det är planterade träd som står i blom på vardera sida om öppningen till passagen.

- Det känns bra att vi kan öppna gång- och cykelpassagen mellan Skärholmen och Kungens kurva som vi stängde för ombyggnad, avslutar Thomas Ledin, projekteringsledare på Trafikverket i Kungens kurva.