Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över Skärholmsvägen och Smistavägen samt omliggande vägar i Skärholmen/Sätra

Förberelser inför bygget av på- och avfart för kollektivtrafik

Vid Skärholmens Centrum förbereder vi bygget av på- och avfart för kollektivtrafik från tunnlarna till Skärholmsvägen.

I och med bygget behöver gång- och cykelvägen längs med Skärholmsvägen flyttas lite närmare den nuvarande byggarbetsplatsen för att ge utrymme för in- och utfart och skapa en säker passage för de som går och cyklar.

Under hela byggtiden kommer byggtrafik till och från arbetsplatsen använda in- och utfarten till och från Skärholmsvägen. Klicka på länken för att komma till karta som visar var vi bygger anslutningsvägen.

Arbete med att bygga anslutningsvägen och flytta gång- och cykelvägen startar under november månad.

Tunnlarna för kolletivtrafiken öppnar 2030 i samband med att E4 Förbifart Stockholm blir klar.

Illustration över hur in- och utfart till kollektivtunneln till Skärholmen kan se ut när den är klar. Från tunnlarna går en stödmur med trästaket längs med hela utfarten. På ena sidan finns en träddunge och på andra sidan går vägen. Vägen kantas med gatubelysning.

Illustrationer över hur in- och utfarter till och från E4 Förbifart Stockholm kan se ut i Skärholmen vid trafiköppning 2030. På- och avfarten till E4 Förbifart Stockholm i Skärholmen, skapar förutsättningar för att göra Skärholmen till en knutpunkt för kollektivtrafiken, med både busstorg och tunnelbana i närmiljön.

Busstorg.jpg