Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Parkerade bilar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Flytt av parkering vid Sätra BP

Inom kort startar vi arbeten ovan jord i Sätra. Det innebär bland annat att vi tillfälligt flyttar parkeringen vid Sätra BP, med start på måndag den 23 oktober

För att förbereda E4 Förbifart Stockholms tunnlar ska vi göra markförstärkande arbeten, så kallad jetinjektering, vid Björksätravägen intill Sätra BP. Jetinjektering innebär att vi borrar hål i marken som vi sedan fyller med cement. Det gör vi för att tunneln skall kunna sprängas ut på ett säkert sätt och för att skydda grundvattennivåerna. Vi kommer även att fälla träd och göra schaktarbeten.

Under byggtiden kommer vi att behöva flytta parkeringen och omklädningsrummen vid Sätra BK.Vi kommer även att behöva använda utrymmet där nuvarande väg går. Därför gör vi en tillfällig väg som kommer att gå parallellt med nuvarande väg.

 

Viktig information:

Infart sker endast från Skärholmsvägen i södergående riktning
Utfart sker endast söderut på Skärholmsvägen

Se på kartan hur in- och utfart till parkeringen är planerad

 

Vi arbetar ständigt med att störa så lite som möjligt genom olika åtgärder och anpassade arbetsmetoder. Vi ber om överseende med den ökade störning som själva arbetet kan skapa.