Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kärnborrning i berg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kartläggning av berget – en viktig pusselbit inför sprängning av tunneln under Mälaren

Just nu gör vi så kallad kärnborrning i berget vid Sätra varv. Kärnborrning gör vi för att undersöka bergets kvalitet eftersom vi snart ska börja spränga tunnel under Mälaren.

För att spränga fram E4 Förbifart Stockholms tunnlar på ett säkert sätt, kartlägger och bedömer vi berget i tunnlarna flera gånger varje dag. Genom kontrollerna tar vi reda på hur vi ska förstärka berget och anpassa sprängningarna.

Att spränga tunnel under till exempel tunnelbanan eller andra krävande passager är en utmaning som fordrar försiktighet och att vi jobbar oss fram lite långsammare. Det är därför som vi regelbundet utför kartläggningar och bedömer berget flera gånger varje dag under hela projekttiden. Kontrollerna ger underlag till beslut om hur berget ska förstärkas och hur sprängningarna ska anpassas till detta.

En utmanande passage är när vi ska spränga tunneln under Mälaren. Ett flertal olika metoder används för att analysera och bedöma bergets kvalitet, en metod är så kallad kärnborrning. Metoden innebär att vi borrar ut en kärna ur berget där tunneln ska gå fram. Kärnan berättar om hur det ser ut inuti berget, och hjälper oss att avgöra hur vi ska förstärka och spränga.

Hittills har berget i Sätra i huvudsak varit i linje med prognosen, till och med något bättre vilket underlättat tunneldrivningen så långt. Erik Lindgren, projektenhetschef för tunnlar, berättar att det tidigare gjorts provborrningar från markytan som nu kompletteras med proverna från kärnborrningen i tunnelfronten.Kärnborrlåda
Kärnan som borrats ut från berget läggs i en låda som numreras innan den skickas på analys.

Passagen under Mälaren mellan stranden i Sätra varv och ön Kungshatt är 200 meter bred och det är också det första stället i Mälaren som projektet passerar genom berg som ligger under vatten.Sundet mellan Sätra hamn och Kungshatt

Två som arbetar med geologin och kontrollerar bergets kvalitet i tunnlarna är Mattias Ryttberg och Axel Olsen. De är geologer och jobbar med ingenjörsgeologi. De kartlägger berget som E4 Förbifart Stockholm ska passera genom.

-  Anledningen till varför vi gör kontroller av berget under Mälaren är en säkerhetsåtgärd eftersom vi vet att inlandsisen och andra stora rörelser har påverkat berget i vissa områden. Bland annat kan inlandsisen orsakat erodering av berg, vilket betyder att isen tagit bort delar av mjukare berg på vissa ställen när den rörde sig fram över landskapet och skapade fördjupningar. Det är i fördjupningarna som vatten sedan har samlats och bildat en sjö, berättar Axel Olsen. Geologerna Axel och MattiasGeologerna Mattias Ryttberg och Axel Olsen kartlägger och kontrollerar berget vid Sätra varv

Det är ett roligt och omväxlande arbete, berättar Mattias Ryttberg. Vi bedömer och kartlägger berget där tunneln ska gå flera gånger varje dag och det kommer vi att göra fram till att projektet med tunnlarna är klart. Det vi kartlägger är bland annat sprickor och svagare strukturer i berget. Vi kartlägger också vilken bergart det är och vilken förstärkning som behövs. Just här i Sätra är berget en omvandlad gnejs, förklarar Mattias Ryttberg.

-  När vi är färdiga med kartläggningen åker vi tillbaka kontoret och sammanställer alla data till den samlade rapporten över bergets kvalitet och stabilitet, säger Axel Olsen.Bergteknikerna borrar ut en kärna ur berget, sk kärnborrningBorrmaskinen borrar sig in i berget och tar ut en kärna av berget. Kärnan skickas sedan på analys så att vi kan ta beslut om vilken förstärkning som ska installeras och hur uttag av berget ska ske. Se hur en tunnel sprängs fram steg för steg här!

Borrmetoden som används heter Wireline. Borröret har tre rör där kärnan förvaras i ett extra inre rör närmast borrkronan. Tanken är att bevara så mycket av bergets egenskaper som möjligt under pågående borrning och upptag av kärnan. Denna typ av utrustning är vanlig när man borrar långa kärnborrhål. Bergteknikern tar ut en kärn ur berget
Här tar borroperatören ut en borrkärna ur berget.

Genom att borra ut en kärna av berget får vi mer information om hur berget ser ut där tunnel ska gå fram. Den längsta kärnan vi borrat ut var 201 meter.

Se hur långt vi kommit med tunnelarbetet i Sätra/Skärholmen!