Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maskiner för jetinjektering
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kladdigt jobb i Sätra

Just nu pågår väldigt kladdiga arbeten på området vid Björksätravägen intill Sätra Bollplan. Och du undrar kanske vad det är? Det vi gör är att förstärka marken på platsen, genom så kallad jetinjektering.

Jetinjekteringen innebär att man borrar ett antal hål genom marken ner till berggrunden och fyller på med cement under högt tryck. Cementpelarna, ca 700 stycken, är mellan 3-6 meter höga mätt från berggrunden som ligger på cirka 25 meters djup. Detta bildar tillsammans en kaka av cement som ligger ovanpå befintligt berg. Ovanför cementen kommer den jord och lera som finns i området idag att ligga kvar och markytan kommer att återställas.

Schematisk bild över jetinjektering. I vårt fall kommer pelarna inte att gjutas ända upp till marknivån.
 

Bild 1. Schematisk bild över jetinjektering. I vårt fall kommer pelarna inte att gjutas ända upp till marknivån.

Det aktuella området innehåller för lite berg för att vi ska kunna spränga ut tunnlarna på ett säkert sätt. Genom jetinjektering blir berget förstärkt men tunneln blir också tät mot omgivande grundvatten.

Karta över aktuellt arbetsområde.
 

Bild 2. Aktuellt arbetsområde.

Arbetet med jetinjektering är både blött och lerigt och maskinerna måste ofta spolas av. Här jobbar maskin Soilmec SM28, en tung utrustning som väger över 30 ton och har en mast på över 30 meter. När en cementpelare är klar dras munstycket på borren upp och rengörs innan man kan göra nästa borrhål som ska fyllas med cement.
 

Bild 3. Arbetet med jetinjektering är både blött och lerigt och maskinerna måste ofta spolas av. Här jobbar maskin Soilmec SM28, en tung utrustning som väger över 30 ton och har en mast på över 30 meter. När en cementpelare är klar dras munstycket på borren upp och rengörs innan man kan göra nästa borrhål som ska fyllas med cement.

Vad händer på ängen?

Dammar för slam som är ca 1,5 meter djupa, kommer att förses med stängsel.
 

Bild 4. Dammar för slam som är ca 1,5 meter djupa, kommer att förses med stängsel.

När cementen trycks ned i marken kommer mycket slam, som består av vatten, lera och cement, i retur till markytan. Detta får inte ledas ut på avloppsnätet, utan måste hanteras separat i särskilda dammar som entreprenören anlagt på ängen.

Delar av slammet lägger sig som en tät yta på botten och hindrar vatten att tränga ner i marken. Slammet får stelna till ett par dagar och körs därefter bort med lastbilar till en deponianläggning där det tas om hand.

Markprov - en viktig del i miljöarbetet vid jetinjekteringen

Här tar Camilla Isgren, miljösamordnare på Subterra Sverige AB, markprover för att få vetskap om vad marken innehåller. Det är en viktig del i miljöarbetet vid jetinjekteringen.
 

Bild 5. Här tar Camilla Isgren, miljösamordnare på Subterra Sverige AB, markprover för att få vetskap om vad marken innehåller. Det är en viktig del i miljöarbetet vid jetinjekteringen.

Marken undersöks för att man ska få kontroll på om det finns föroreningar, till exempel rester av gammal asfalt. Äldre asfalt kan ibland innehålla stenkolstjära, ett miljöpåverkande ämne som kan sprida sig till underliggande material.

Resultateten från markproverna styr sedan hur jord och annat material ska hanteras. Förorenade massor transporteras till en godkänd deponi medan rena massor återanvänds.

En annan viktig del i miljöarbetet är begränsa bullernivåerna. De tunga fordon och arbetsmaskiner som används kan ge upphov till störningar.

Vi arbetar ständigt med att störa så lite som möjligt genom olika åtgärder och anpassade arbetsmetoder. Vi ber om överseende med de eventuella störningar som arbetet kan medföra. Det finns riktvärden som styr hur mycket vi får bullra. Av den anledningen kommer vi att göra kontrollmätningar.

Klubbhus kan inte användas under arbetstid 07:00 - 19:00

Jonathan Pisoni Byggledare konstruktion och mark, Trafikverket, på byggplatsen.
 

 

Jonathan Pisoni Byggledare konstruktion och mark, Trafikverket

- Vi kommer att jobba med jetinjekteringen under hela 2018 måndag till fredag mellan klockan 07:00 - 19:00. Det som gör att det tar så lång tid är främst för att det är viktigt att vara noggrann, och ha kontroll på alla mätvärden hela tiden. Sen tar det så klart tid att göra 800 pelare, berättar Jonathan Pisoni Byggledare konstruktion och mark, Trafikverket.

Den provisoriska vägen kommer vara i drift under hela byggtiden och tillfälliga trafikstörningar kan uppstå, framförallt då större fordon åker till eller från området.

Under tiden som arbetet med jetinjekteringen pågår kommer verksamheten på Sätra Bollplan kunna fortsätta. Av säkerhetsskäl kan klubbhus och omklädningsrum inte användas under de tider vi arbetar i och med säkerhetsområdet till maskinerna. En maskin väger över 30 ton och trycket i kompressorer och slangar är väldigt högt. Därför kommer tillfälliga omklädningsrum och förråd flyttas till paviljonger på grusplanen.

När vi är klara med arbetet kommer vi att återställa Björksätravägen, ängen, parkeringen vid Sätra Bollplan och de borttagna träden ska ersättas med nya.

Karta över tillfällig väg