Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Från och med sommaren kommer lastbilstransporter gå från Sätra hamn
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lastbilstransporter från Sätra hamn

Nu har vi kört igång arbetet med att spränga tunnlarna under Mälaren. Delar av berget under Mälaren innehåller lera. De bergmassorna kommer inte kunna krossas och återanvändas. Därför kommer delar av bergmassorna köras bort med lastbil.

Bergmassorna är en råvara som kan krossas och bli byggmaterial. Som det ser ut idag kommer det mesta av massor att bli byggmaterial som kommer att återanvändas i E4 Förbifart Stockholm och andra byggprojekt i regionen.

Totalt ska Trafikverket transportera bort 22 miljoner ton bergmassor under byggtiden av E4 Förbifart Stockholm. För att spara på miljön ska cirka 10 miljoner ton av massorna fraktas sjövägen på Mälaren. Sjötransporterna är en relativt ny men en målmedveten miljösatsning från Trafikverkets sida.

Beslutet att frakta bergmassorna sjövägen gör att ingreppen i miljön blir mindre. Slitaget på vägnätet minskas och det blir färre tunga transporter i bostadsområdena i närheten av tunnelbygget.

Även om sjötransporterna är igång kommer transport med lastbil alltid vara ett nödvändigt komplement till sjötransporter då det ibland behövs service och reparation av transportbandet och som i detta fall, om bergmassorna innehåller lera.

Bergmassor med lera går inte att krossas och återanvändas. Därför kommer delar av bergmassorna köras bort med lastbil. Det kan komma att påverka närboende i Sätra.

Framdriften av tunnlarna under Mälaren kommer vara väldigt långsam jämfört med bergtunnlarna, därför kommer inte lastbilstransporterna bli så många.

Information om detta kommer dimpa ner i brevlådan hos de som blir berörda.

Information om lastbilstransporter